FRITT ORD: – Vi deler det meste, fra tanker om fødsel til barneoppdragelse, parforhold, barseltiden, sex og sjalusi, sier de sammensveisede venninnene Samantha Skogrand og Jamina Blipp.
FRITT ORD: – Vi deler det meste, fra tanker om fødsel til barneoppdragelse, parforhold, barseltiden, sex og sjalusi, sier de sammensveisede venninnene Samantha Skogrand og Jamina Blipp. Foto: Svein Brimi / Her og Nå

Underholdning

Sa­man­tha og Ja­mi­na gle­der seg over et liv som små­barns­for­eld­re: - Håper barna blir bestevenner

Sa­man­tha Skogrand og Ja­mi­na Blipp møt­tes for seks år si­den og ble umid­del­bart ven­ner. Nå gle­der de seg over å bli små­barns­for­eld­re sam­men med hver sin hjer­te­go­de mann.

Publisert Oppdatert

– Tenk at en så per­fekt pud­ding fin­nes, sier Ja­mi­na Blipp (30) for­els­ket og be­und­rer den lil­le i ar­me­ne sine.

Med brunt blikk ser syv uker søte No­el­le hen­gi­vent opp på mam­ma­en sin.

– No­el­le skal få vok­se opp med for­eld­re som hol­der sam­men, sier den ny­bak­te mam­ma­en. Både hun og ek­te­man­nen Sti­an (28) er skils­mis­se­barn.

– Det er jeg også, sier ven­nin­nen Sa­man­tha Skogrand, – men jeg kom godt ut av det. Jeg tror nær­he­ten til hver­and­re er det vik­tig­ste.

Selv er hun høygravid og på overtid sammen med ski­skyt­ter Emil Hegle Svendsen. Babyen kan fødes når som helst når du le­ser det­te.

– Barna våre skal bli hver­and­res beste ven­ner, øns­ke­ten­ker de to jen­te­ne. Slik de i seks år har vært for hver­and­re.

– Vi møt­tes gjen­nom fel­les ven­nin­ner før vi fant hver vår hjer­te­go­de mann, for­tel­ler Ja­mi­na.

Sam­me hu­mor ga umid­del­bar kon­takt mel­lom dem.

– Gle­de­lig nok er også gut­ta blitt ven­ner, de­ler de.

Les også: Stian Blipp og Jamina viste kjærligheten på rød løper

BABYLYKKE: Samantha er glad for at
kjæresten Emil Hegle Svendsen har vært trygt
ved hennes siden gjennom
graviditeten. – Han blir en
fantastisk far, er hun overbevist
om. – Jamina
er den første
ordentlige
kjæresten
min,
sa Stian
da vi møtte
paret
på Latter
i fjor. Nå har det
lykkelige
paret
blitt tre.
BABYLYKKE: Samantha er glad for at kjæresten Emil Hegle Svendsen har vært trygt ved hennes siden gjennom graviditeten. – Han blir en fantastisk far, er hun overbevist om. – Jamina er den første ordentlige kjæresten min, sa Stian da vi møtte paret på Latter i fjor. Nå har det lykkelige paret blitt tre. Foto: HER OG NÅ

Lager podcast sammen

Sam­men la­ger ven­nin­ne­ne den po­pu­læ­re podkasten «Ba­by­Boom», et sam­ar­beid med For­eld­re og Barn i regi av Eg­mont PEOP­LE. En sta­dig stør­re lyt­ter­ska­re får ta del i hvor­dan ven­nin­ne­ne opp­le­ver alt fra å være gra­vid til tan­ker om det å bli for­eld­re. Også kjæ­res­te­ne har bi­dratt.

Side2 gjør oppmerksom på at Side2 og Her og Nå er eid av Egmont Publishing, som også eier Egmont PEOPLE.

– Sti­an im­po­ne­rer meg, sier Ja­mi­na.

– Et­ter at vi fikk No­el­le, har han vist nye si­der. Han er rø­ren­de tål­mo­dig og ro­lig med dat­te­ren sin. Det er hos ham grå­ten stil­ner.

LYKKELIG
BOBLE:
– Jeg elsker
å være
mamma,
forteller
Jamina
Blipp, forelsket
i lille
Noelle.
Jamina
og Stians
datter
kom til verden
etter
en tøff fødsel,
som
endte
med keisersnitt
i
slutten
av november.
LYKKELIG BOBLE: – Jeg elsker å være mamma, forteller Jamina Blipp, forelsket i lille Noelle. Jamina og Stians datter kom til verden etter en tøff fødsel, som endte med keisersnitt i slutten av november. Foto: Privat

Vil nyte hvert minutt

Ak­ku­rat nå sy­nes hun det hol­der med ett barn.

– Jeg vet hvor fint det er å ha søs­ken. Jeg er vel­dig glad i søs­te­ren min Tar­ja (26). Men her og nå er No­el­le nok for oss. Vi øns­ker tid og ro til å nyte hvert mi­nutt med henne, sier hun.

Fø­de­kla­re Sa­man­tha øns­ker seg fle­re barn.

– Han – for vi har ennå ikke klart å be­stem­me oss for et navn – blir det før­s­te bar­ne­bar­net i fa­mi­li­en. Jeg har ter­min da­gen før pap­pa fyl­ler 60 år. Gjett om også han gle­der seg! Det kan være at han får sitt livs beste burs­dags­ga­ve!

Hun for­tel­ler at hen­nes fem år eld­re søs­ter Alexandra bor i Ca­li­for­nia.

– For oss beg­ge er det alt­for langt unna nå. Hun gle­der seg vilt til å bli tan­te.

Les også: Emil Hegle Svendsen har funnet lykken med Samantha Skogrand

VÅR NAVNLØSE
SØNN:
– Vi liker
«oldefarsnavn»,
som Bjørn og Olav, men
bestemmer
oss først da han
kommer
ut, forteller
Samantha
som kan føde når som helst når du leser dette.
VÅR NAVNLØSE SØNN: – Vi liker «oldefarsnavn», som Bjørn og Olav, men bestemmer oss først da han kommer ut, forteller Samantha som kan føde når som helst når du leser dette. Foto: Svein Brimi / Her og Nå

Hengiven tante

Ja­mi­na er al­le­re­de tan­te til søs­te­rens to gut­ter, en på to år og en på åtte må­ne­der.

– Da Teo­dor ble født, ble du helt tus­se­te, min­nes Sa­man­tha.

– Det var nes­ten som å få sin egen, inn­røm­mer Ja­mi­na og av­slø­rer seg som en hen­gi­ven tan­te.

– Når Sti­an og jeg kom­mer på be­søk, lø­per to­årin­gen jub­len­de mot oss og ro­per: – On­kel og tan­te!

– For oss er det en lyk­ke, suk­ker hun hen­ført.

– Vår No­el­le er hel­dig. Hun er om­gitt av kjær­lig­het fra Bergen til Mjøs­trak­te­ne. Ri­ke­re går det ikke an å bli.

Selv voks­te Ja­mi­na og søs­te­ren opp på Biri uten­for Gjøvik.

– Mam­ma ble ale­ne med oss da vi var små, men vi had­de ver­dens beste bes­te­for­eld­re rett i nær­he­ten. Det var bes­te­far som fulg­te meg opp kir­ke­gul­vet i fjor. Som No­el­le er jeg en hel­dig jen­te.

– Ja­mi­na er vel­dig Biri, sier Oslo-jen­ta Sa­man­tha – som ble født i USA.

– Med det me­ner jeg jord­nær og po­si­tiv, ei jen­te som kla­rer det mes­te på egen hånd.

Ven­nin­nen ler.

– Stem­mer nok det, sier hun,- mam­ma opp­dro oss til selv­sten­dig­het.

HJERTEKNUSER:
Samantha
Skogrand i verdens
søteste
pysj.
HJERTEKNUSER: Samantha Skogrand i verdens søteste pysj. Foto: Privat
ROSA DRØM: – Du kan tro
jeg var stolt av den rosa
trehjulssykkelen, forteller
Jamina Blipp.
ROSA DRØM: – Du kan tro jeg var stolt av den rosa trehjulssykkelen, forteller Jamina Blipp. Foto: Privat

Kjæresten laget forberedelsesliste

Det be­tyr ikke at Ja­mi­na ikke verd­set­ter å ha en mann ved sin side.

– Jeg kan sto­le hund­re pro­sent på Sti­an. Også No­el­le er trygg hos ham. Han er en kjer­ne­kar.

– Beg­ge kjæ­res­te­ne våre er også over gjen­nom­snit­tet føl­som­me, sky­ter Sa­man­tha inn – og det er flott. Emil har for eks­em­pel laget en lis­te over hvor­dan han best kan for­be­re­de seg til sitt livs gull.

Å bli for­eld­re er noe nytt og sår­bart.

– Jeg er vel­dig klar for å hil­se på søn­nen vår, en li­ten mexi­ca­ner-trøn­der (les: mo­ren hen­nes er fra Mexi­co), føy­er Sa­man­tha skøy­er­ak­tig til.

– Han skal over­øses med kjær­lig­het. Et bud­skap vi hå­per han vil brin­ge vi­de­re ut i ver­den.

BESTEVENNER:
– Vi
fant tonen
noen år
før vi møtte
gutta
våre, forteller
Jamina
og Samantha.
BESTEVENNER: – Vi fant tonen noen år før vi møtte gutta våre, forteller Jamina og Samantha. Foto: Svein Brimi / Her og Nå

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!

blogg.no

Side2 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side2.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.