FRITT ORD: – Vi deler det meste, fra tanker om fødsel til barneoppdragelse, parforhold, barseltiden, sex og sjalusi, sier de sammensveisede venninnene Samantha Skogrand og Jamina Blipp.
FRITT ORD: – Vi deler det meste, fra tanker om fødsel til barneoppdragelse, parforhold, barseltiden, sex og sjalusi, sier de sammensveisede venninnene Samantha Skogrand og Jamina Blipp. Foto: Svein Brimi / Her og Nå

Underholdning

Sa­man­tha og Ja­mi­na gle­der seg over et liv som små­barns­for­eld­re: - Håper barna blir bestevenner

Sa­man­tha Skogrand og Ja­mi­na Blipp møt­tes for seks år si­den og ble umid­del­bart ven­ner. Nå gle­der de seg over å bli små­barns­for­eld­re sam­men med hver sin hjer­te­go­de mann.

Publisert Oppdatert

– Tenk at en så per­fekt pud­ding fin­nes, sier Ja­mi­na Blipp (30) for­els­ket og be­und­rer den lil­le i ar­me­ne sine.

Med brunt blikk ser syv uker søte No­el­le hen­gi­vent opp på mam­ma­en sin.

– No­el­le skal få vok­se opp med for­eld­re som hol­der sam­men, sier den ny­bak­te mam­ma­en. Både hun og ek­te­man­nen Sti­an (28) er skils­mis­se­barn.

– Det er jeg også, sier ven­nin­nen Sa­man­tha Skogrand, – men jeg kom godt ut av det. Jeg tror nær­he­ten til hver­and­re er det vik­tig­ste.

Selv er hun høygravid og på overtid sammen med ski­skyt­ter Emil Hegle Svendsen. Babyen kan fødes når som helst når du le­ser det­te.

– Barna våre skal bli hver­and­res beste ven­ner, øns­ke­ten­ker de to jen­te­ne. Slik de i seks år har vært for hver­and­re.

– Vi møt­tes gjen­nom fel­les ven­nin­ner før vi fant hver vår hjer­te­go­de mann, for­tel­ler Ja­mi­na.

Sam­me hu­mor ga umid­del­bar kon­takt mel­lom dem.

– Gle­de­lig nok er også gut­ta blitt ven­ner, de­ler de.

Les også: Stian Blipp og Jamina viste kjærligheten på rød løper

BABYLYKKE: Samantha er glad for at
kjæresten Emil Hegle Svendsen har vært trygt
ved hennes siden gjennom
graviditeten. – Han blir en
fantastisk far, er hun overbevist
om. – Jamina
er den første
ordentlige
kjæresten
min,
sa Stian
da vi møtte
paret
på Latter
i fjor. Nå har det
lykkelige
paret
blitt tre.
BABYLYKKE: Samantha er glad for at kjæresten Emil Hegle Svendsen har vært trygt ved hennes siden gjennom graviditeten. – Han blir en fantastisk far, er hun overbevist om. – Jamina er den første ordentlige kjæresten min, sa Stian da vi møtte paret på Latter i fjor. Nå har det lykkelige paret blitt tre. Foto: HER OG NÅ

Lager podcast sammen

Sam­men la­ger ven­nin­ne­ne den po­pu­læ­re podkasten «Ba­by­Boom», et sam­ar­beid med For­eld­re og Barn i regi av Eg­mont PEOP­LE. En sta­dig stør­re lyt­ter­ska­re får ta del i hvor­dan ven­nin­ne­ne opp­le­ver alt fra å være gra­vid til tan­ker om det å bli for­eld­re. Også kjæ­res­te­ne har bi­dratt.

Side2 gjør oppmerksom på at Side2 og Her og Nå er eid av Egmont Publishing, som også eier Egmont PEOPLE.

– Sti­an im­po­ne­rer meg, sier Ja­mi­na.

– Et­ter at vi fikk No­el­le, har han vist nye si­der. Han er rø­ren­de tål­mo­dig og ro­lig med dat­te­ren sin. Det er hos ham grå­ten stil­ner.

LYKKELIG
BOBLE:
– Jeg elsker
å være
mamma,
forteller
Jamina
Blipp, forelsket
i lille
Noelle.
Jamina
og Stians
datter
kom til verden
etter
en tøff fødsel,
som
endte
med keisersnitt
i
slutten
av november.
LYKKELIG BOBLE: – Jeg elsker å være mamma, forteller Jamina Blipp, forelsket i lille Noelle. Jamina og Stians datter kom til verden etter en tøff fødsel, som endte med keisersnitt i slutten av november. Foto: Privat

Vil nyte hvert minutt

Ak­ku­rat nå sy­nes hun det hol­der med ett barn.

– Jeg vet hvor fint det er å ha søs­ken. Jeg er vel­dig glad i søs­te­ren min Tar­ja (26). Men her og nå er No­el­le nok for oss. Vi øns­ker tid og ro til å nyte hvert mi­nutt med henne, sier hun.

Fø­de­kla­re Sa­man­tha øns­ker seg fle­re barn.

– Han – for vi har ennå ikke klart å be­stem­me oss for et navn – blir det før­s­te bar­ne­bar­net i fa­mi­li­en. Jeg har ter­min da­gen før pap­pa fyl­ler 60 år. Gjett om også han gle­der seg! Det kan være at han får sitt livs beste burs­dags­ga­ve!

Hun for­tel­ler at hen­nes fem år eld­re søs­ter Alexandra bor i Ca­li­for­nia.

– For oss beg­ge er det alt­for langt unna nå. Hun gle­der seg vilt til å bli tan­te.

Les også: Emil Hegle Svendsen har funnet lykken med Samantha Skogrand

VÅR NAVNLØSE
SØNN:
– Vi liker
«oldefarsnavn»,
som Bjørn og Olav, men
bestemmer
oss først da han
kommer
ut, forteller
Samantha
som kan føde når som helst når du leser dette.
VÅR NAVNLØSE SØNN: – Vi liker «oldefarsnavn», som Bjørn og Olav, men bestemmer oss først da han kommer ut, forteller Samantha som kan føde når som helst når du leser dette. Foto: Svein Brimi / Her og Nå

Hengiven tante

Ja­mi­na er al­le­re­de tan­te til søs­te­rens to gut­ter, en på to år og en på åtte må­ne­der.

– Da Teo­dor ble født, ble du helt tus­se­te, min­nes Sa­man­tha.

– Det var nes­ten som å få sin egen, inn­røm­mer Ja­mi­na og av­slø­rer seg som en hen­gi­ven tan­te.

– Når Sti­an og jeg kom­mer på be­søk, lø­per to­årin­gen jub­len­de mot oss og ro­per: – On­kel og tan­te!

– For oss er det en lyk­ke, suk­ker hun hen­ført.

– Vår No­el­le er hel­dig. Hun er om­gitt av kjær­lig­het fra Bergen til Mjøs­trak­te­ne. Ri­ke­re går det ikke an å bli.

Selv voks­te Ja­mi­na og søs­te­ren opp på Biri uten­for Gjøvik.

– Mam­ma ble ale­ne med oss da vi var små, men vi had­de ver­dens beste bes­te­for­eld­re rett i nær­he­ten. Det var bes­te­far som fulg­te meg opp kir­ke­gul­vet i fjor. Som No­el­le er jeg en hel­dig jen­te.

– Ja­mi­na er vel­dig Biri, sier Oslo-jen­ta Sa­man­tha – som ble født i USA.

– Med det me­ner jeg jord­nær og po­si­tiv, ei jen­te som kla­rer det mes­te på egen hånd.

Ven­nin­nen ler.

– Stem­mer nok det, sier hun,- mam­ma opp­dro oss til selv­sten­dig­het.

HJERTEKNUSER:
Samantha
Skogrand i verdens
søteste
pysj.
HJERTEKNUSER: Samantha Skogrand i verdens søteste pysj. Foto: Privat
ROSA DRØM: – Du kan tro
jeg var stolt av den rosa
trehjulssykkelen, forteller
Jamina Blipp.
ROSA DRØM: – Du kan tro jeg var stolt av den rosa trehjulssykkelen, forteller Jamina Blipp. Foto: Privat

Kjæresten laget forberedelsesliste

Det be­tyr ikke at Ja­mi­na ikke verd­set­ter å ha en mann ved sin side.

– Jeg kan sto­le hund­re pro­sent på Sti­an. Også No­el­le er trygg hos ham. Han er en kjer­ne­kar.

– Beg­ge kjæ­res­te­ne våre er også over gjen­nom­snit­tet føl­som­me, sky­ter Sa­man­tha inn – og det er flott. Emil har for eks­em­pel laget en lis­te over hvor­dan han best kan for­be­re­de seg til sitt livs gull.

Å bli for­eld­re er noe nytt og sår­bart.

– Jeg er vel­dig klar for å hil­se på søn­nen vår, en li­ten mexi­ca­ner-trøn­der (les: mo­ren hen­nes er fra Mexi­co), føy­er Sa­man­tha skøy­er­ak­tig til.

– Han skal over­øses med kjær­lig­het. Et bud­skap vi hå­per han vil brin­ge vi­de­re ut i ver­den.

BESTEVENNER:
– Vi
fant tonen
noen år
før vi møtte
gutta
våre, forteller
Jamina
og Samantha.
BESTEVENNER: – Vi fant tonen noen år før vi møtte gutta våre, forteller Jamina og Samantha. Foto: Svein Brimi / Her og Nå

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!