UNGE I DAG ER PRISGITT DEN NYE KROPPSKULTUREN:  - Du kommer ikke unna at kroppen fungerer som et speil, mener professor.
UNGE I DAG ER PRISGITT DEN NYE KROPPSKULTUREN:  - Du kommer ikke unna at kroppen fungerer som et speil, mener professor. Foto: (Foto: Colourbox)

- Vis meg kroppen din og jeg skal si deg hvem du er

En alminnelig kropp er ikke lenger godt nok.

Publisert

(SIDE2):  - I dagens samfunn er kroppen og utseendet så knyttet opp mot hvem man er at det er vanskelig for unge å distansere seg fra dette, sier professor i filosofi ved Universitet i Oslo, Arne Johan Vetlesen til Side2.

Han har skrevet artikkelen Vis meg kroppen din og jeg skal si deg hvem du er i magasinet Sammen.

Den går i korte trekk ut på at unge i dag nærmest er prisgitt den forholdsvis nye kroppskulturen, som i stor grad har tatt kvelertak på oss alle.

Han forteller at en alminnelig kropp ikke er bra nok lenger, selv om det er den kroppen vi er født med. Grunnen er at det ligger en kulturell forventning der om at du kan fikse på kroppen. Ved å trene, ved å gå til en coach, ved å fikse på puppene eller ved å spise den riktige maten.

 - Kroppen fungerer som et speil. Kroppen er speilet der andre kan se hva slags person man er, og dersom man ikke «evner» å gjøre nok for å holde kroppen i form - ja da må man bære hele bevisbyrden selv. Og det er ikke lett for noen. Og særlig ikke for barn og unge.

Professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, Arne Johan Vetlesen.
Professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, Arne Johan Vetlesen. Foto: Foto: Universitetsforlaget

Side2 har skrevet om muskeltrenden som rammer stadig yngre jenter og gutter. «Strong is the new skinny» er et uttrykk som verserer i sosiale medier. At det er så lett å vise seg fram på for eksempel instagram gjør det hele ekstremt sårbart også.

 - Det å se på seg selv på bilder og i speilet til enhver tid er ikke en sunn trend. Det er også lett å bli utsatt for kritikk, når man legger ut mye bilder av seg selv i sosiale medier, kommenterte helsesøster Anne Holter Bentzrød til Side2, mandag.

LES HELE SAKEN HER: - Muskeltrenden rammer stadig yngre

Vanskelig å skjerme seg

Professor Vetlesen mener kroppen ikke er skjebnen lenger.

 - Kroppen er ikke skjebnen lenger. Den er nemlig så viktig at vi må arbeide med den. Det er noe feil med denne kulturelle forventningen for vi kan jo egentlig ikke noe for hvordan vi ser ut. Men dette fungerer ikke lenger, nå er kroppen dratt inn i kulturen. 

IDEALET: - Kroppen er ikke skjebnen lenger, den er noe du må jobbe med for at den skal bli slik du vil andre skal se deg.
IDEALET: - Kroppen er ikke skjebnen lenger, den er noe du må jobbe med for at den skal bli slik du vil andre skal se deg. Foto: (Foto: Colourbox)

Han mener at mange unge i dag lever med et aldri-hvilende blikk på seg selv. I artikkelen Sammen skriver han følgende;

«Alle vil bli unike, og måten de forsøker å få det til på er ved å ligne andre. Dette skjer fordi det viser seg at målestokken som beviser om den enkelte lykkes – eller feiler – i å fremstå som unik, ikke er åpen, men spesifikk, ikke ubegrenset, men begrenset og begrensende. Bak retorikken om annerledeshet skjuler det seg et massivt konformitetspress. Det er andres blikk på egen kropp det gjelder å leve opp til, et blikk som internaliseres og slik blir til mitt eget (granskende, kritiske, aldri-hvilende) blikk på meg selv.»

Denne kulturen, eller heller ukulturen, er det vanskelig å vri seg unna.

 - Det er så vanskelig å skjerme seg mot denne trenden fordi det er vanskelig å distansere seg fra egen kropp. Personlighet og kropp blir knyttet så tett sammen så selv om ønsket om å distansere seg er der så er det vanskelig å si at «Jeg er noe annet enn kroppen». «Jeg godtar ikke at det du legger i utseendet mitt, er meg».

SELFIE-KULTUR: Sosiale medier bidrar til at det er vanskelig å distansere seg fra sin egen kropp.
SELFIE-KULTUR: Sosiale medier bidrar til at det er vanskelig å distansere seg fra sin egen kropp. Foto: (Foto: Colourbox)

 - Så er unge i dag prisgitt denne kulturen?

 - Motvekten kan lett bli en påstand, men det er viktig at foreldregenerasjonen prøver å bryte kulturen. Det er viktig for unge i dag å ha forbilder. Og selv om mange foreldre mener de ikke har påvirkningskraft på tenåringen, så har de det.

Foreldregenerasjonen er, ifølge Vetlesen, viktigere enn de kanskje tror selv. Professoren har også skrevet boka «Angsten for oppdragelse» og vet hva han snakker om.

 - Det er viktig for de unge å ha gode forbilder som ikke anerkjenner denne kulturen og forteller de unge at anerkjennelse er viktig på andre betingelser.

 - Hvorfor er det slik at mange foreldre tror de ikke har påvirkningskraft?

 - Mange foreldre i dag kjennetegnes ved at de er gjensidige barna. Aldersforskjellen er i stor grad visket ut, og dette kom med 68-erne. De ville at alder ikke skulle sette premissene for at unge skulle bli sett og hørt på lik linje med voksne.

Professoren mener det var progressivt da det kom, men allikevel er det en påstand at det er en gjensidighet. Han sier at det ikke er en sannhet at foreldre og barn er gjensidige.

 - Det er ikke sant. Barn og unge mangler livserfaring og foreldre vil alltid være forbilder. Forskjellen er normativ fordi den er der i kraft av det eldre vet og har erfart, de har rett og slett et forsprang som gjør at det er et ansvar som hviler på de voksne for å stå for noe annet. Foreldre kan ikke unndra seg dette ved å si at de ikke er forbilder. Det foreldre gjør, teller ofte mer enn det de sier.