Foto: Foto: Colourbox

Stort gjennombrudd: Forskere har funnet flere schizofreni-gener

Den største studien til nå har funnet at en rekke gener sammen kan bidra til å utvikle den alvorlige lidelsen.

Publisert

(SIDE2): Genetikk spiller en avgjørende rolle for sykdommen, mener forskere.

Det er når det fins tilstrekkelig antall såkalte risikogener hos en person, at riskoen for den psykiske lidelsen øker. Det melderforskning.no, fredag.

– Sammen har forskere fra store deler av verden klart å få til et gjennombrudd i forskningen på schizofreni, sier professor Ole A. Andreassen til nettsiden. Han er forsker ved NORMENT – KG Jebsen senter for psykoseforskning ved Universitetet i Oslo og ved Oslo universitetssykehus.

SCHIZOFRENI

Å ha schizofreni betyr at du i perioder tenker og føler annerledes enn det du vanligvis gjør. Du kan miste kontakten med virkeligheten. Tilstanden kan være skremmende og vanskelig å leve med. Riktig behandling kan hjelpe mennesker med schizofreni til å leve et bedre og mer selvstendig liv.

Hva er schizofreni?

Schizofreni er vanligvis et langvarig psykisk helseproblem. Hvis du har schizofreni fungerer hjernen din litt annerledes enn andre menneskers hjerner. Sykdommen påvirker tanker, følelser og måten du opplever verden på. Du kan i perioder oppleve at det er vanskelig å forstå forskjellen på hva som virkelig skjer, og hva du innbiller deg. Legene kaller dette psykose. De forvirrede tankene gjør at du oppfører deg på en uvanlig måte.

Legemidler kan bidra til å bringe symptomene under kontroll. Legemidler som tas over lang tid kan forhindre at symptomene kommer tilbake. Noen mennesker opplever bare én periode med psykose, mens andre opplever gjentatte episoder. Periodevis kan du være fri for symptomer, i andre perioder kan du ha plagsomme symptomer som ikke forsvinner.


(Kilde: Norsk helsebibliotek)

Genene til om lag 150 000 personer over hele verden er undersøkt for å få bedre kunnskap om arvelige årsaker til schizofreni. Rundt 1000 av disse personene er norske.

– Et så omfattende forskningsprosjekt som dette hadde ikke vært mulig uten at forskere fra mange land hadde samarbeidet. Sammen har forskere fra store deler av verden klart å få til et gjennombrudd i forskningen på schizofreni, sier professor Ole A. Andreassen til forskning.no.

Har vært et mysterium

Hvordan gener konkret leder til schizofreni, har til nå langt på vei framstått som et mysterium.

Nå har forskerteamet pekt ut ut 108 genvarianter som de med stor grad av sikkerhet kan slå fast har betydning for utvikling av schizofreni.

Hele 83 av disse er ikke tidligere blitt satt i sammenheng med sykdommen.

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!