Professor Per Morten Sandset mener det er viktig også for unge mennesker å kjenne til symptomer på blodpropp. Særlig kan det være viktig at kvinner får beskjed om at p-piller kan doble risikoen fra 2-6 ganger.
Professor Per Morten Sandset mener det er viktig også for unge mennesker å kjenne til symptomer på blodpropp. Særlig kan det være viktig at kvinner får beskjed om at p-piller kan doble risikoen fra 2-6 ganger.

- Nesten hver time får noen blodpropp i Norge

Blodpropp er den viktigste folkesykdommen.

Publisert

(SIDE2): I dag er det Verdens trombosedag. Men få vet hvor alvorlig blodpropp kan være.

Dødelighet av blodpropp i bena eller lungene er nemlig mange ganger høyere enn antall dødsfall av bryst- og prostatakreft.

LES SAKEN: Fikk blodpropp som 22-åring

Til tross for at blodpropp er så vanlig, og hvem som helst kan rammes, er kunnskapen om symptomer lav blant folk flest. Det gjør at mange søker hjelp for sent med unødvendig, dødelig utgang.

Vi tok en prat med professor Per Morten Sandset, som er Forskningslederved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

- Hvorfor er det viktig å sette blodpropp på dagsorden?

- Blodpropp er den viktigste folkesykdommen, hvert år rammes rundt 50.000 nordmenn av akutt blodpropp og minst en halv million mennesker har følgetilstander. Kan vi bedre tilbudet til disse pasientene bare litt, vil det ha store konsekvenser for pasienter og pårørende og ikke minst for helsebudsjettene.

   - Hvorfor er slik at så få vet noe særlig om blodpropp og symptomene?

 - Symptomer på hjerteinfarkt er nok ganske godt kjent, mens hjerneslag har vært mindre kjent (men her er det økende kunnskap pga mye informasjon i mediene). Venøs blodpropp er sjeldnere og rammer 8-10.000 nordmenn per år. Symptomene er mye vagere og det er ofte andre like sannsynlige diagnoser. For eksempel er blodpropp i lungene veldig sjelden hos unge mennesker og symptomene kan lett forveksles med luftveisinfeksjon eller lungebetennelse. Derfor overses ofte diagnosen i første omgang, for eksempel hos en ung kvinne som starter med p-piller.

 - Hva er symptomene på blodpropp?

 - Det avhenger av type blodpropp=trombose - hovedinndelingen er blodpropp i samleårer=vener - kalles venøs trombose - og blodpropp i pulsårer=arterier - kalles arteriell trombose.

Venøs blodpropp oppstår oftest i samleårene i beina og kalles dyp venetrombose og gir i varierende grad ubehag/smerter, hevelse og rødlig misfarging av huden i beinet, oftest ensidig. Slike blodpropper kan løsne og følge blodstrømmen til hjertet, det kalles lungeembolisme og blokkerer der blodgjennomstrømmingen i lungene. Det gir i varierende grad åndenød og hjertebank, av og til smerter ved inn og utpust og blodig oppspytt. Problemet er at symptomene kan være sparsomme og det er mange andre mulige årsaker. Derfor vanskelig diagnose.

Arteriell blodpropp er for eksempel hjerteinfarkt og hjerneinfarkt, dvs blodpropp som stopper blodforsyningen til henholdsvis hjerte og hjerne.

 - Hvem får blodpropp?

 - Ved venøs blodpropp er arv og familiehistorie veldig viktig. Videre er svangerskap og bruk av p-piller og hormonbehandling i overgangsalder viktige risikofaktorer. Annen sykdom er også viktig, som for eksempel infeksjoner, kreftsykdom. Sengeleie er også velkjent risikofaktorer og pasientene «tvinges»derfor bokstavelig talt opp og ut av sengen så snart det er mulig for å hindre utvikling av blodpropp. Den viktigste livsstilsfaktoren er nok her overvekt. Lange flyreiser er også en svak risikofaktor.

Ved arteriell blodpropp er arv/familiehistorie også viktig, men her er livsstilsfaktorer også veldig betydningsfullt, f.eks. røyking, overvekt, kosthold og høyt blodtrykk.

 - Gener er veldig viktig for blodproppsykdom. Ved venøs blodpropp øker blodproppsykdom hos førstegradsslektninger som foreldre, søsken eller barn risikoen veldig.

 - Menn er i stor grad litt «tregere» til å gå til lege når de har symptomer, hva tenker du om det og hvor viktig er det å komme tidlig til lege dersom man har blodpropp?

 - Menn er dobbelt utsatt da de har høyere risiko for blodpropp enn kvinner. Det er svært viktig å komme raskt til undersøkelse og behandling. Dels vil forsinket behandling nesten alltid gi til dels invalidiserende senfølger. Ved venøs blodpropp gjelder det utvikling av et varig hovent bein, og noen får leggsår. Ved hjerteinfarkt gir dårlig hjertefunksjon en rekke plager og ved hjerneslag er det varierende utfall som lammelser, talevansker, også videre. Dels er blodpropp dødelig, i akuttfase 5-10 prosent dødelighet, som kan forhindres ved tidlig diagnostikk og behandling.

 - Er det noe man kan gjøre for å unngå å havne i faresonen ?

 - Ved venøs blodpropp er det veldig viktig å påvise risikofaktorer og enten unngå disse, som for eksempel p-piller. Eller få beskyttelse, for eksempel operasjon. Det er selvsagt viktig å erkjenne tilstanden så fort som mulig.

 - Sunt levesett gir relativt sett en stor beskyttelse. For eksempel røykere som slutter, reduserer risikoen veldig.

 - Hva tenker du unge i dag bør vite om blodpropp?

  - De bør kKjenne til symptomene og komme raskt til vurdering dersom slike symptomer oppstår. Være klar over familiehistorie, ofte vet unge ikke at mor har hatt blodpropp i svangerskapet, eller at far hadde en blodpropp mange år tilbake. Kjenne noe til risikofaktorer, for eksempel må kvinner få vite at p-piller øker risikoen noe (2-6 dobling).

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!