Studie viser ingen forskjell i lønn for kvinner som har hatt lang permisjon, mot kort.
Studie viser ingen forskjell i lønn for kvinner som har hatt lang permisjon, mot kort. Foto: Colourbox (Illustrasjon)

- Kutt i fødselspermisjonen

Barnet påvirkes ikke om mor begynner å jobbe etter seks måneder.

Publisert

(SIDE2:)- Det vi finner er at det ikke ser ut som en økning av fødselspermisjonen har noe å si for karrieren for kvinnen, eller for barna. Det ser ikke ut til å ha noen effekt, sier førsteamanuensis i økonomi ved Universitetet i Bergen, Katrine Løken til Side2.

NHO vil kutte foreldrepermisjonen med syv uker. Begrunnelsen er at fedrekvoten kuttes og ordningen vannes ut, skriver Dagens Næringsliv fredag.

Lite tyder på at far tar ut

Barne-likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne mener vi må stole på at far tar ut permisjonen selv uten kvoten.

«Men ser vi på andre land som har fødselspermisjonsordninger er det ingen land hvor far tar betydelig permisjon uten en egen kvote for far. Det er liten grunn til å tro at Norge skal være annerledes», skriver Løken i en kronikk i avisen.

- Ingen forskjell

Sammen med Magne Mogstad, Kari Salvanes og Gordon Dahl, har hun sett på effekten av å øke betalt fødselspermisjon fra 18 til 35 uker. Det var seks utvidelser i betalt fødselspermisjon fra 1987-1992, og forskerne sammenligner familier som fikk barn før og etter utvidelsene.

Foto: Privat

- Vi har sett på hva det har å si for familien og barna å øke fødselspermisjonen, for det meste for mor. Og sett på reformene fra før far kom inn i  bildet. Vi ser på effekten av om mor er hjemme mer i løpet av det første året, sier Løken.

Hun legger til at de har studert både mor og far i arbeidslivet, familieutfall som skilsmisse og hvordan det går med barnas prestasjoner i skolen.

- Men det ser ikke ut til å ha noen effekt hvor lenge mor er hjemme, mener Løken.

Løken understreker at det er viktig å ha mor hjemme de første seks månedene, og at studien handler om de fire månedene etter det.

Noen av funnene:

- Ingen forskjeller i utfall for dem som har mor lengre hjemme, enn de som har mor kortere hjemme.

- Ingenting tyder på at barn får det dårligere av og heller være med far, besteforeldre eller høykvalitets barnepass etter seks måneder.

- Ingenting tyder på at lengre fødselspermisjon har noe å si for kvinners karriere etter at de kommer tilbake fra permisjonen. (Ingen forskjell når det gjelder lønn med tanke på kort eller lang permisjon) .

Økt forskjell fattig-rik

Men Løken sier til Side2 at økningene i fødselspermisjonsordningen førte til forskjeller mellom rike og fattige. De som tjener mest får mer penger, og par med barn er i gjennomsnitt rikere enn dem uten. 

Løken mener det bør satses mer på høykvalitetsbarnehage for de minste.

- Løsningen er å kutte litt i fødselspermisjonen, og få et bedre tilbud på barnehager. Det er vist at det er viktigere for en del barn. Men det mangler noe forskning der.

«For å øke likestilling er det trolig bedre å legge til rette for at kvinner kan jobbe mens de har barn enn å betale dem stadig mer for å la være», skriver Løken i DN.

Hva mener du om fødselspermisjonen?

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!