Foto: Mediehuset Nettavisen

Her kan elevene avspasere

Fleksitiden rundt egen studietid gjorde at Ingrid, Thomas og Vivi valgte Elvebakken, en av Norges beste videregående skoler.

Publisert

(SIDE2): Tirsdag denne uken skrev vi om Egå Ungdoms-Højskole i Danmark Dsom lot elevene sove lengre om morgenen.

De hadde tatt konsekvensen av forskning som viser at tenåringer trenger mer søvn om morgenen og får bedre karakterer om de får stå opp senere. Og skolen hadde derfor skjøvet startpunktet for undervisningen fra 0815 til 0930. Og det med oppsiktsvekkende resultater med bedre karakterer, gladere elever og ikke minst lærere.

Saken ble mye debattert av våre lesere.

LES MER: - Får bedre karakterer av å sove lenger om morgenen

Dette fikk flere næringstopper til å reagere.

Skal du lykkes, må du komme deg opp, sa blant annet Jan Petter Sissener, Yngve Hågensen og Olav Thon til NA24.

EGÅ Ungdoms-højskole rett utenfor Århus i Danmark lar elevene sove lengre om morgenen.
EGÅ Ungdoms-højskole rett utenfor Århus i Danmark lar elevene sove lengre om morgenen. Foto: Hjemmeside

Lagt til ekstra timer

I Norge finnes ingen slik ordning som Egå har innført. Men på Elvebakken videregående skole har de hatt stor suksess med såkalt studietid på skolen.

Enkelt forklart betyr det at de har frigjort en time i de store fagene i uka til obligatorisk fagstudietid på skolen. I tillegg har de lagt til frivillig studietid, inntil fem timer utover de obligatoriske 30 timene. Disse timene kan avspaseres ut fra et regnskap som følges nøye opp fra skole og elev sammen.

En elev i videregående skole har minst 30 lovpålagte timer i uka. Til sammen tilbys elevene på Elvebakken 35 timer på de rene studiespesialiseringslinjene (tidligere kjent som allmennfag).

Elvebakkens studietidsordning

Hovedprinsippene for studietidsordningen er disse:

Fagstudietimer (gjelder for studiespesialisering): Hvert fag med mer enn to uketimer, avgir én time til studietid. Denne timen er bemannet med lærer (veileder). Elevene kan i prinsippet jobbe med hvilket fag de vil, men de oppfordres til å gjøre seg nytte av lærerens fagkompetanse. Disse timene kan læreren også bruke til "læringsdialog" med elevene (tilbakemeldinger, framovermeldinger, fagsamtaler).

Ekstra studietimer (fleksitid): Det legges ut inntil 5 timer mer på timeplanen (totalt 35 timer).

To av timene er knyttet til Mattesuppe og Hedda Gafler (torsdag ettermiddag). Her jobber elevene med matte eller norsk (m/veiledere). Elevene får suppe.

Ytterligere to timer er knyttet til frokost (alle fag). Timene er bemannet med veiledere. Elevene får frokost.

Den siste timen ligger "tilfeldig" på timeplanen.

De ekstra studietimene føres i et eget regnskap (plusstimer) og kan avspaseres etter et regelverk.

(Kilde: Assisterende rektor Stein Kristian Dillevig)

Opptjener seg plusstid

Deltar de i studietimene utover de 30 timene, opptjener elevene seg plusstid. Etter nøye regler og kun med forhåndsavtale fra faglærer/kontaktlærer, kan elevene «avspasere» disse timene når det ikke kolliderer med prøver og aktiviteter skolen vil at de skal være med på.

- Vi får på en måte muligheten til å fjerne fravær, eller rette opp fravær igjen, det er jo veldig viktig å vise til når man skal ut i arbeidslivet, sier elev Viv Qian, som studerer på samfunnsfaglig retning.

For på mange måter fungerer Elvebakkens avspaseringsordning som den man har i jobbhverdagen.

Pedagogisk forankret

Ordningen har eksistert i 10-12 år og ble opprinnelig til på et initiativ fra to lærere. Rektor Per Solli og assisterende rektor Stein Kristian Dillevig er nøye på å understreke at «fleksitimene», eller studietiden som de helst kaller den, er gjort ut fra et rent pedagogisk læringssystem.

- Alt gjennomføres innen fornuftens grenser. Det skal tilpasses en følelse av reell frihet for eleven, samtidig som de forplikter seg til en timetelling, sier rektor Per Solli.

Må ha mat

Samtidig sier han at det er en sammenheng mellom pedagogikk, læring og mat.

- Klokka 14 er en 17-åring hul i magen, du kan ikke si til den personen at de skal gå hjem og komme tilbake og fortsette læringen etterpå, sier han.

Resultatene til Elvebakken videregående er blant de beste i landet. I studietimene får elevene studere på egen hånd, i klasserommet, med lærere tilstede som veiledere. Det gir både lærere og elever mulighet til å få mer direkte tilbakemelding på arbeidet sitt og det de finner vanskelig og vil øve mer på.

-Det legitimerer den pedagogiske filosofien vi har, sier Solli.

- Kan hente meg inn igjen

Det har også fått ned fraværet. Selv om skoledagen starter tidlig, har Vivi Qian, Ingrid Fotland Aaseng og Thomas Alsten fått med seg sakene om at tenåringer bør få mer søvn om morgenen. De oppgir alle den fleksible studietiden som en av grunnene til at de søkte skolen.

- Jeg pleier alltid å benytte meg av fleksitiden på morgenen, da kan jeg sove litt ekstra og hente meg inn igjen, sier Thomas Alsten, for som han sier;

- Når jeg først er på skolen for å jobbe er det greit å være her utover. Det er et godt læringsmiljø her, og det er mye lettere å jobbe her enn å planlegge og dra hjem til noen for å jobbe der, sier han.

Vivi, Ingrid og Thomas trekker frem fordelen av å jobbe mer selvstendig, fokusere på de fagene de ønsker og å få hjelp med fag de synes er vanskelige.

Foto: Wiki Commons

Kan ikke skulke

- Det er ikke sånn at vi kan skulke en ordinær mattetime fordi vi benytter studietiden. Vi kan heller ikke være borte de dagene vi har prøver eller vurderinger, sier Ingrid.

- Men vi kan for eksempel avtale å være borte en dag for eksempel under eksamenstiden, fordi du jo allerede har hatt de timene i løpet av skoleåret.

Rektor Per Solli og assisterende rektor Stein Kristian Dillevig sier systemet må følges opp hele tiden. Men at resultatene nå er veldig bra. Det er svært mange elever som benytter seg av tilbudet.

Ballast ut i studielivet

- Alt læringsarbeid viser at personlig oppfølging gir bedre læring. Prestisjeuniversiteter kjennetegnes nettopp av personlig service til studentene, følelsen av å bli sett, sier Dillevig.

Rektor Solli sier at Elvebakken videregående er storleverandør til NTNU. Samtidig er tilbakemeldingene fra tidligere studenter at studietiden på Elvebakken gjør dem mer selvstendige og bedre rustet til å ta fatt på studentlivet der stort sett alt er opp til deg selv.

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!

blogg.no

Side2 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side2.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.