Foto: (SCANPIX)

- Får så ørene flagrer av norske leger

Barnelege Kåre Danielsen advarer mot unødvendig diagnose, mens barnefysioterapeut Ute Imhof mener vi ligger langt tilbake på KISS/KIDD-barn.

Publisert

(SIDE2): Fredag skrev vi om Ann-Hege og hennes sønn som følte seg avvist av helsevesenet da hennes sønns plager ble antatt å være kolikk. Ann-Hege trodde det lå noe annet bak og fikk sønnen behandlet for KISS/KIDD.

Saken ble ikke like godt mottatt av alle: Tjomild.com.

Som vi nevnte i den første saken er ikke KISS/KIDD en sykdom, men noe som på godt norsk kan det kalles en kink i nakken.

- Finnes ingen bevis
Det er i dag faglig uenighet om bruken av øvre nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser som diagnose. Selve betegnelsen KISS/KIDD er det stor uenighet om. Blant annet skrev lege og avdelingsleder for barnesenteret ved Sørlandet sykehus, Kåre Danielsen, et innlegg i Dagens Medisin i 2009 hvor han advarte mot «manipulasjonsbehandlingen».

- På det tidspunktet ba vi nasjonalt kunnskapssenter for helsetjeneste om å gjøre en kunnskapsutredning, blant annet gjennom litteratur. De konkluderte da med at det ikke finnes noen egentlige bevis på hvordan dette skal diagnostiseres, eller om dette finnes i det hele tatt, sier Danielsen til Side2.

Danielsen forteller at hans kritikk av behandlingen også kommer som en følge av at han mener behandlingen kan føre til at alvorlig sykdom blir oversett.

- Noen sjeldne ganger har disse spedbarna som behandles for KISS en underliggende sykdom. Og når de får KISS-behandling, kan alvorlig sykdom overses. Jeg har blant annet opplevd at cerebral parese ble oversett fordi man trodde det var KISS, og barnet kom sent inn til til behandling. På en annen side kan forbigående normaltilstander overbehandles, sier han.

Danielsen forteller at spedbarn ofte kan få forbigående tilstander av litt overvekt i muskulaturen.

- Dette er helt normalt, men blir gjerne diagnostisert som KISS.

Men er nakkeskader hos barn noe reelt?

- Nakkeskader forekommer ekstremt sjeldent. Det som derimot ofte forekommer er utviklingen av skjeve hoder, sier han.

- Det er mange spedbarn som ligger på ryggen, og noen av barna ligger skrått på ryggen, slik at de ligger asymmetrisk. Dette har ikke noe å gjøre med nakkeskader, men fordi de ligger litt skjevt, så får de et flatt bakhode, sier Danielsen.

Skaper unødig engstelse
Han er kritisk til kiropraktorer og manuellterapeuter går sterkt ut og hevder at dette finnes, og kan behandles, fordi det ikke foreligger vitenskapelig dokumentasjon.

- KISS-behandling har fått stor utbredelse, uten at det finnes god vitenskapelig dokumentasjon. Oppfordringen fra fagmiljøet er: Lag fagstudier som kan vise at dette er noe som finnes i det hele tatt, og at behandlingen er effektiv. Det er fortsatt slik, per i dag, at de fleste barneleger er kritiske til utbredelsen dette har fått. Det skaper engstelse og mulighet for feildiagnostisering. De behandler ofte noe som går over av seg selv, sier han.

I artikkelen «Manipulasjonsbehandling på nakkeledd hos spedbarn» skrev Danielsen blant annet dette:

«Advarsel: Ved forskning og utprøving av nye behandlingsmetoder kreves spesiell varsomhet når det gjelder barn. Dette må særlig gjelde sårbare strukturer som nakkeledd. Vi vil ut fra mangel på vitenskapelig dokumentasjon advare foreldre mot å ta sine spedbarn med til manuell nakketerapi.»

Han skrev også at han fryktet at behandlingen kunne gi barnet skader og helseplager.

Samme år kom nevnte rapport fra Kunnskapssenteret som viste at KISS/KIDD hadde en dokumentasjonsstyrke som var for lav til å kunne avgjøre om tiltaket hadde en effekt:

«Per i dag finnes det ingen gullstandard eller standardiserte metoder for å diagnostisere spedbarn med mistanker om øvre nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser, men det ble identifisert påbegynte prosjekter som kan gi resultater på sikt»

«Det ble ikke identifisert dokumentasjon som tyder på at manuellterapeutiske (evt. manuellmedisinske), kiropraktiske eller osteopatiske tiltak mot øvre nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser hos spedbarn er forbundet med fare, men på grunn av lite forskningsmaterialet er dokumentasjonsstyrken svært lav.», heter det i rapporten.

Mener gråting for ofte bagatelliseres som kolikk
Ute Imhof har vært spesialist i barnefysioterapi siden 2000, og har drevet et institutt for barn siden 2006. Hun synes ikke saken er så innviklet som så mange skal ha det til.

- Når et barn skriker mye, så kan det ha mange årsaker. Hva gjør at barnet gråter? Jeg synes man bagatelliserer det når man kaller det kolikk, og jeg skjønner ikke hvilket grunnlag de baserer den diagnosen på. Internasjonale studier viser at 95 prosent av barna som er diagnostisert med kolikk ikke har det. Gråting kan bety så mangt, sier Imhof til Side2.

Hun holder kurs om KISS/KIDD for helsepersonell i både inn- og utland, og er en pådriver for å spre informasjon om KISS/KIDD.

- Kiss, kuss, kass, kall det hva du vil. Nedsatt bevegelighet i nakken kan være en grunn til irritasjon - det finnes mange nerver i nakken, og er det en ting man faktisk kan gjøre for spedbarn som gråter, så er det å redusere stress. Dette er også viktig for å gi barna en god start, sier hun.

Imhof forklarer at barn som for eksempel blir hjulpet ut med tang, keisersnitt eller med vakuum kan får nedsatt bevegelighet, akkurat som en voksen ville ha fått.

- Under fødselen kan det skje veldig mye. Barnet kan få et kink i nakken, som gjør at bevegeligheten ikke er god nok. I nakken er det slik: Du behøver ikke tro på det, der er sånn. Det er bare å lese i en anatomibok. At dette skal reduseres til kolikk fatter og begriper jeg ikke. Det gjør man ikke andre steder i det hele tatt lenger. Jeg tror ikke at så mange norske barn har kolikk, sier fysioterapeuten

Om hun har mistanke om at barnet gråter på grunn av nedsatt bevegelighet, utfører hun en funksjonell undersøkelse.

- Jeg undersøker funksjonaliteten til barnet, og ser om det klarer å bevege hodet sitt på en riktig måte. Det er mitt felt som fysioterapeut.

Om hun har mistanke om KISS forteller hun at behandlingen består av lette berøringer og trykk.

Opplever ofte ramaskrik i Norge
Imhof er opprinnelig tysk, og tok deler av utdannelsen sin i Tyskland.

- I Tyskland får jordmødrene et eget kompendium om KISS/KIDD som en del av utdanningen. Men her i Norge får jeg så ørene flagrer av norske leger, det blir så fort ramaskrik.

- De ber om studier, men dette kommer ikke til å skje, for dette dreier seg om en stor pasientgruppe som ikke egner seg å utføre disse undersøkelsene på. Vi har forsøkt, men ingen foreldre vil stille opp. Likevel finnes det tusenvis dokumenterte cases fra rundt om i Europa, sier hun.

Dette er KISS/KIDD ifølge Ute Imhofs nettsted:
KISS/KIDD skyldes en feilstilling i de øvre nakkeleddene. En feilstilling i de øvren nakkeleddene utløses gjerne under såkalte vanskelige fødsler – for eksempel ved bruk av tang, sugekopp, trykk på magen, drag i hodet, keisersnitt, tvillingfødsler, trang livmor m.m.

KISS står for øvre nakkeledd indusert symmetri forstyrrelse (Kopfgelenkinduzierte Symmetriestörung). KIDD står for øvre nakkeledd indusert dysgnosi og dyspraksi (Kopfgelenk induzierte Dysgnosi und Dyspraxi)

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!