- Mye av grunnen til at det er utfordrende når foreldre skal hjelpe barna med lekser er at foreldre konkurrerer med barnas fritid!
- Mye av grunnen til at det er utfordrende når foreldre skal hjelpe barna med lekser er at foreldre konkurrerer med barnas fritid! Foto: Guro Holmene (Mediehuset Nettavisen)

- Det er ikke foreldrenes jobb å undervise barna

Les superlærer Håvard Tjoras tips til foreldre.

Publisert

(SIDE2):  - Det er ikke foreldrenes jobb å undervise, så vi lærere kan ikke legge opp til at foreldre kan forklare matematikk, sier Håvard Tjora når Side2 møter ham på en kafé på Grünerløkka i Oslo.

Håvard Tjora er kjent for de fleste som læreren som hjelper skoletrøtt ungdom på TV. I etterkant av seriene Blanke Ark har han skrevet fire bøker og den siste og helt ferske boka hans Leksehejelp i matematikk - For foreldre og elever i 1. til 10.klasse skrev han rett og slett fordi foreldre etterlyste den.

 - Mange foreldre strever med å støtte barna i leksene hjemme. Det er jo egentlig lærerens oppgave å undervise, men foreldre må hjelpe og støtte barna med lekser hjemme og enda må dessverre mange foreldre trå til der vi mislykkes i skolen. I alt for mange år har en nesten tatt for gitt at foreldrene skal undervise barna når det gjelder leksearbeidet.

 - Alle familier er ulike, og har ulike prioriteringer, men det er viktig å sette utdanning som en prioritering, mener Tjora.
 - Alle familier er ulike, og har ulike prioriteringer, men det er viktig å sette utdanning som en prioritering, mener Tjora. Foto: Guro Holmene (Mediehuset Nettavisen)

 - Lekser uten læringsmål er unødvendig

Det er sikkert en del foreldre som kjenner seg igjen i at det kan være en utfordring ikke bare å forklare barna avanserte mattestykker, men også å gjøre dette uten å havne i konflikt med barnet.

 - Mye av grunnen til at det er utfordrende når foreldre skal hjelpe barna med lekser er at foreldre konkurrerer med fritid, mens på skolen, der er jo barna for å lære, så der er det jo helt ok å bruke to timer på matematikk. Hjemme er målet ofte å bli fortest mulig ferdig for å gjøre andre og morsommere ting istedenfor.

Håvard Tjora og familien bor for tiden på Svalbard hvor han jobber som lærer på Longyearbyen skole.

 - Hvor viktig er lekser?

 - Lekser som ikke har et læringsmål er unødvendig. Mange foreldre spør hvorfor barna ikke får mer lekser og noen syns barna har for mye lekser. Det er helt individuelt. Jeg syns ikke en skole helt uten lekser er en god ide, for enkelte fag krever mye øving og trening. Som matte og lesing. Men det er når lekser kun blir en arbeidsmengde uten særlig læring det blir feil. Som lærer er det helt fair å si at i dag er det ikke lekser. Helt leksefri er jeg skeptisk til.

Boka til Tjora er en hjelp både til foreldre og er skrevet slik at den skal kunne leses av elevene selv.
Boka til Tjora er en hjelp både til foreldre og er skrevet slik at den skal kunne leses av elevene selv. Foto: Guro Holmene (Mediehuset Nettavisen)

 - Noe går galt i undervisningen

Tjora sa i lang tid nei til å skrive boka. Av den enkle grunn at undervisning er sammensatt.

 - Jeg som har seks års utdanning og 15 års yrkeserfaring , bruker fortsatt tid på å tenke ut veier inn til elever som strever med matematikken.

Og tall viser at elever i Norge strever med matematikk. En skolerapport fra 2012 viser for eksempel at blant 1.klasse elever på videregående som tok den letteste matematikken var det ikke en eneste 6-er på avsluttende eksamen. Hele 67 prosent strøk eller fikk dårligste karakter.

 - Noe går helt klart galt i undervisningen, mener Tjora.

Hans erfaring er at mange av elevene begynner å henge etter i matte tidlig. 

 - At ungdommer henger etter i matte kan bero på små misforståelser. Mange pugger formler uten å forstå sammenhengen, eller de isolerer regningen uten å se at for eksempel prosentregning og ligninger henger sammen. Så tør de kanskje ikke å stille de spørsmålene de føler er dumme eller de tenker at dette er noe jeg burde ha kunnet for lenge siden så da skjønner jeg nok ikke matte. Mange gir opp.

 - Slike svar skremmer meg

Tjora mener at i prinsippet kan alle lære seg matematikk og selv om du ikke skjønner en ting innenfor matte så er det ikke slik at da skjønner du ikke noe annet heller.

  - Min opplevelse er at mange barn og ungdommer gruer seg for matte, de er fortvilte. Ofte syns mattelærere også at det er vanskelig. De opplever kanskje at elevene er umotiverte mens elevene syns undervisningen er kjedelig. Da tror jeg det må alternative læringsmetoder til. Det skremmer meg at noen lærere ikke er villige til å bruke de alternative læringsmetodene, eller praktiske lærermetoder i en klasse der man kanskje har kjørt seg fast.

Tjora mener noen lærere ikke er villige til å tenke nytt.

 - Jeg pratet med noen foreldre på en skole der det var særlig en klasse der de fleste elevene hatet matte.  Foreldrene spurte om ikke læreren kunne ta dem med ut på fotballbanen og for eksempel forklare arealregning, med praktiske eksempler, som inspirasjon og læring. Svaret de fikk var: «Ja, det skulle tatt seg ut – å være ute i en mattetime.» Slike svar skremmer meg.

Å lære kan være sammensatt og det å føle mestring er viktig.

 - Som lærer kan man ikke bare kjøre på med oppgaver, barna trenger å vite  hvordan og hvorfor de skal lære det. De må føle mestring og når du først får selvtillit i faget føler mange elever også at de kan stille flere spørsmål. De har rett og slett selvtillit til det og tør å stille spørsmål andre kanskje ville tenkt var dumme. Når man skjønner mye så tør man også å prøve ut forskjellige metoder og veier til svarene.

Han har også troen på å la elevene få være med å velge grupper der de som føler de har utfordringer kan få den hjelpen de trenger.

 - Noen syns matte er lettere enn andre og det er bare en ærlig sak at man har utfordringer i et fag.

 - Jeg hadde utfordringer på skolen selv. Jeg var ingen kløpper i matte på barneskolen og strevde i tillegg med både kjemi og tysk.
 - Jeg hadde utfordringer på skolen selv. Jeg var ingen kløpper i matte på barneskolen og strevde i tillegg med både kjemi og tysk. Foto: Guro Holmene (Mediehuset Nettavisen)

Han mener også at matte bør prioriteres i større grad, i timeplanen.

 - Min mening er at det er for lite matteundervisning på ungdomsskolen. Jeg sier ikke at alt dreier seg om mer ressurser eller tid, men det er et fag der vi ser det er lett å havne på etterskudd dersom man ikke har fått med seg grunnleggende kunnskap. Dessuten opplever mange barn og unge i dag at de har en slags matte-sperre.Viktigst er det kanskje å forklare ungene at vi trenger matte i hverdagen. At alle egentlig forholder seg til matte hele tiden og det er jo slik at grunnsettet av matte bruker vi i hverdagen. Derfor blir det også viktig å gi barna konkrete og praktiske eksempler på hvordan man kan løse et mattestykke.

Hvordan var du selv på skolen?

 - Jeg var ganske skoleflink, men jeg hadde mange utfordringer også.

Han innrømmer for eksempel at han ikke var en kløpper i matte på barneskolen.

-Jeg skjønte ikke mye matte på barneskolen, men i femte klasse fikk vi ny lærer og i løpet av to uker hadde jeg lært mer enn på de fem første årene til sammen. Jeg var heller ikke særlig god i kjemi eller tysk, men jeg hadde et heldig utgangspunkt fordi jeg hadde foreldre som hadde tid og faren min er ekstremt flink i kjemi. Jeg var opptatt av å lykkes på skolen og jobbet mye. Allikevel husker jeg godt at jeg sleit med disse fagene og faren min tegnet molekyl på molekyl på hvite lapper utover skrivepulten min hjemme. Til slutt var det 100 lapper med molekyltegninger, og jeg var bare utålmodig og ville ha svaret. Vi ble irriterte på hverandre og jeg kjenner meg godt igjen i hvordan mange foreldre og barn kan ha det når det oppstår utfordringer med leksehjelp hjemme. 

 - Det som fungerte på 80-tallet fungerer nå også!

Noen av vanskelighetene Tjora hører foreldre sliter med er at de for eksempel føler at de  ikke strekker til, de tenker at matematikken har forandret seg siden de gikk på skolen eller at det nå brukes andre metoder enn før. Kanskje husker de ikke heller.

- Det som fungerte på 80-tallet fungerer nå også. Matte har ikke forandret seg og den metoden du brukte på skolen før fungerer i dag også.

 - Når det er sagt hender det at barn lærer veldig tungvinte regnestrategier, og det er uheldig. Men hvis barna lærer en metode hjemme, som de både forstår og kan bruke, så gjør man ikke noe feil.

Håvard Tjora har selv to barn på 8 år og 3 år og han innrømmer at det er lettere å undervise andres barn enn egne barn.

-Det hjelper liksom ikke å si at «pappa har skrevet to mattebøker»smiler han.

 - Men jeg prøver jo å holde meg rolig og være tålmodig og tror jeg gjør en ålreit god jobb i hvert fall.

 - Ta barna på alvor når de ikke skjønner

Hans tips til foreldre er først og fremst å unngå kjefting og ta barna på alvor når de sier de ikke skjønner. 

ALGEBRA: Kall tallene for bokstaver! Skjønner du dette regnestykket?
ALGEBRA: Kall tallene for bokstaver! Skjønner du dette regnestykket?

 - Konkretiser oppgavene, prøv å forklare hva som skjer, og hvorfor vi gjør som vi gjør, og bruk eksempler der du involverer ekte ting.

  - Dersom du vet hvilket nivå barnet ditt er på, prøv å begynne på det nivået.

 - Gi barnet et tidsaspekt på hvor lenge dere skal jobbe med leksene. Ingen barn bør sitte med lekser i fire timer hver dag hjemme, da mister de gleden ved å lære. Si heller; Nå jobber vi med disse oppgavene et avtalt tidsrom så får vi se hvor langt vi kommer. Det er fair å si til læreren at dette var så langt vi kom.

Han påpeker samtidig at det er viktig å ta utdanning på alvor og at hvis barn bruker ekstremt mye tid på andre aktiviteter så kan heller ikke foreldrene forvente fantastiske resultater på skolen.

 - Skolen må i hvert fall være en av de tingene du prioriterer, legger han til.

  - Bør foreldre ta kontakt med læreren når de føler de ikke strekker til?

 - Som lærer forventer jeg og applauderer jeg at foreldre tar kontakt. Ikke bare om leksehjelp, men om eleven har andre utfordringer vi bør ta hensyn til på noen måte. Det er fint å få en oppdatering fra foreldre om hvordan det går på hjemmefronten og også om det er andre utfordringer en familie sliter med som kan påvirke både innsatsen og motivasjonen til eleven.

 - Men det er ikke alle lærere som er som deg?

 - At foreldre tar kontakt fordrer selvsagt at kommunikasjonen med læreren er god. Dette bør lærere legge opp til tidlig. Dersom foreldre opplever at de ikke kan hjelpe og at barna strever fælt er det fint å si fra til læreren før det blir ekstremt og veldig utmattende for familien. Si gjerne fra før problemet eskalerer så mye at det blir uutholdelige tilstander for alle. Mange steder har skolene kommunisert at foreldre skal hjelpe til med leksene, men de har kanskje ikke definert så tydelig hva det egentlig innebærer. Mange familier tenker kanskje at dette må vi bare fikse, men vet ikke hvordan og da kan det bli vanskelig. I noen tilfeller gir foreldre opp, derfor er det viktig å gjøre foreldrene trygge på at de kan be om hjelp.

Tjora mener det er helt normalt å slite med skolen.

 - Det er viktig å normalisere at unger syns skolen kan være vanskelig. I Norge i dag har vi titusenvis av elever som sliter med skolen. Vi må komme vekk fra å sette likhetstegn mellom det å ikke få til noe og å være «dum»

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!

blogg.no

Side2 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side2.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.