- Det er en skandale

Foreldre reagerer etter nye budsjettkutt i barnehagene.

Publisert

(SIDE2): Bydel Grünerløkka blir utsatt for barnehagekutt, igjen.

- Jeg har fått informasjon om at det skal kuttes hele 11 millioner kroner i årets barnehagebudsjett for bydel Grünerløkka. I årene som kommer skal det kuttes tilsvarende beløp fram mot 2017, sier Mari Gudim Torp til Side2.

Hun er representant for FAU (Foreldreutvalget) i Støperiet barnehage i bydel Grünerløkka og mor til ei jente på 2 ½ år.

Nå reagerer foreldre på at det nok en gang skjer store millionkutt i barnehagene i bydelene.

-Situasjonen er allerede kuttet helt til beinet etter at vikarbudsjettene ble kuttet i fjor, sier hun til Side2.

Torp mener politikerne ikke klarer å se hva de nye kuttene har å si både for ansatte, barn og foreldre i praksis. Nå vil foreldreutvalget gå inn for å synliggjøre for bystyret at økonomien allerede er på bristepunktet.

- Det at prosessen har vært så lukket og at verken foreldre eller ansatte er blitt skikkelig informert tidlig, er en skandale! Det er nedfelt i barnehageloven at foreldre skal kunne ha en innflytelse og medvirkning i hvordan barnehagen drives, sier Gudim Torp.

FOR FÅ VOKSNE I BARNEHAGEN? HVA SYNS DU? DISKUTER UNDER.

 - Mindre tid til ungene

Foreldreutvalget er nå i harnisk over at det er foreslått at barnehagene slås sammen til større enheter.

 - Enhetene vil bestå av en områdeleder, tre fagledere (som leder de pedagogiske lederne red anm) og en sekretær, forteller Torp.

Foto: Foto: Colourbox/Vira Mylyan-monastyrska

Barnehageseksjonen i Bydel Grünerløkka består i dag av 11 kommunale barnehageenheter med til sammen 22 barnehager, 11 ikke-kommunale barnehager, to familiebarnehager, en åpen barnehage og en barnepark.

 -Det som fort kan skje er at arbeidsbelastningen økes på hver ansatt ved at ansvaret dyttes nedover. Mangel på ledelse går utover de ansatte og deres arbeidsforhold.

Gudim Torp mener at de pedagogiske lederne automatisk vil få mer administrativt ansvar og mindre tid til barna.

- For å si det enkelt så vil de bruke mer tid foran dataen og mindre tid med barna. Det vil selvsagt være ekstra sårbart for de barna som trenger det mest, i tillegg til at det er belastende for de ansatte i barnehagen hvor bemanningen allerede er lav. Man kan jo lett tenke seg at det vil bli mer press på barnehageassistenter med pedagogiske ledere som også må ta ansvar for mer HMS-arbeid og administrative oppgaver. Det er allerede mangel på faglært personale i barnehagene, og det kan bli enda mindre attraktivt å bli ped.leder. Det er en ond sirkel at det kuttes i barnehagebudsjettene, og nå mener vi nok er nok, sier hun.

FÅR DU SOM FORELDER NOK INFORMASJON OM BARNEHAGETILBUD I DIN BYDEL? DISKUTER UNDER!

 - Bruker mer enn rammetildelingen

Avdelingsdirektør Oppvekst i Bydel Grünerløkka, Tage Guldvog, innrømmer at det kommer kutt i barnehagebudsjettet.

 - Det vil komme kutt, men ikke på 11 millioner, sier han.

Han forteller at bydelsdirektøren foreslår å gjøre om fra 11 barnehageenheter til 5 områder og at dette skal behandles den 18. mars i arbeidsmiljøutvalget og medbestemmelsesutvalget.

Guldvog forklarer at bydelen vil bruke mer penger på barnehagene enn det rammetildelingen fra Bystyret tilsier og at kuttene vil bety færre lederstillinger.

- Det vil bety færre lederstillinger og endringene vil samtidig tydeliggjøre ledelse ved å ansette merkantilt personale og ta bort mange av de merkantile arbeidsoppgavene fra lederne.

 - Har du forståelse for at foreldre er bekymret for at det pedagogiske opplegget kan bli svekket dersom pedagogene får flere administrative oppgaver?

 - Vi tar grep for å unngå dette ved å opprette fem kontorfaglige stillinger. Vi har sett at det i lang tid har vært for mye administrative oppgaver for fagledere og pedagogiske ledere og tar konsekvensene av det.

Foreldre skal ha innflytelse

Ifølge barnehageloven skal barnehageeier sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Disse formelle samarbeidsorganene sikrer både foreldre som gruppe innflytelse på barnehagens drift og foreldres rett til medvirkning i henhold til FNs barnekonvensjon artikkel 5 om foreldres ansvar for oppdragelsen.

Modellen som mest sannsynlig vil bli gjennomført i bydel Grünerløkka i Oslo, kan ha hentet inspirasjon fra andre bydeler i hovedstaden, som Sagene bydel, som har hatt denne organiseringen i flere år. Torp lurer på om erfaringsinnhentingen har vært god nok, og om omorganiseringen kan begrunnes i noe annet enn økonomi.

 - Omorganiseringen skjermer stillingene til ansatte som arbeider direkte med barna, tydeliggjør ledelse, og effektiviserer arbeidet med kontorfaglige oppgaver, mener Guldvog.

SYNS DU PEDAGOGISKE LEDERE I BARNEHAGEN HAR FOR MYE ADMINISTRATIVT ANSVAR? DISKUTER UNDER!

Mari Gudim Torp reagerer på det hun oppfatter som bevisst lite informasjon.

- Jeg tror noen av barnehagene har fått beskjed via tillitsvalgte eller samarbeidsutvalget, men det kan virke som øvrige ansatte som vet noe om dette har fått «munnkurv» til nå, sier Torp.

Rådgiver i det nasjonale Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Lou Cathrin Noreen er ikke overrasket over kuttene.
Rådgiver i det nasjonale Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Lou Cathrin Noreen er ikke overrasket over kuttene.

- Bekymret for bemanning

Ifølge statistikk det nasjonale Foreldreutvalget for barnehager har hentet inn så er lav bemanning noe flest foreldre er bekymret over.

Torp forteller at reaksjoner fra foreldre har variert noe fra barnehage til barnehage i bydel Grünerløkka, men i Støperiet barnehage er de fleste ganske bekymret.

 - Barnehagen åpnet høsten 2012, og er fremdeles i prosess med å finne sin driftsform som basebarnehage. De ansatte i barnehagen er bekymret for utviklingen og fagligheten i barnehagene må heller styrkes enn svekkes. Enhetsleder setter sitt tydelige preg på barnehagen, og medarbeiderne har behov for faglig støtte og veiledning i en hektisk barnehagehverdag, sier Torp.

 Rådgiver i det nasjonale Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Lou Cathrin Noreen er ikke overrasket over kuttene.

-Vi får stadig vekk bekymrede telefoner fra foreldre og foreldreutvalg i hele Norge, om budsjettkutt. I bydel St.Hanshaugen har det vært diskusjoner om kutt de siste par årene, sier Lou Cathrin Norreen, som er seniorrådgiver i Foreldreutvalget for barnehager.

Hun forteller at de har mottatt henvendelser fra foreldre der enheter er blitt slått sammen og nevner to private barnehager i Oslo med samme eier som ett eksempel.

-Her ble det opprettet én og samme styrer for de to barnehagene, som i tillegg lå langt fra hverandre geografisk sett, noe foreldrene mente fungerte spesielt dårlig.

HAR DU EN HISTORIE DU VIL FORTELLE? TIPS JOURNALISTEN HER

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!

blogg.no

Side2 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side2.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.