NEKTES Å HA HUNDEN: Hjerte-og lungesyke Gerd Andersen med hunden «Maja». Borettslaget vil nekte henne å ha hunden - til tross for at legen anbefaler det og at de nærmeste naboene ikke har klaget.
NEKTES Å HA HUNDEN: Hjerte-og lungesyke Gerd Andersen med hunden «Maja». Borettslaget vil nekte henne å ha hunden - til tross for at legen anbefaler det og at de nærmeste naboene ikke har klaget. Foto: Siri Gulliksen (Avisa Nordland)

Borettslaget vil nekte Gerd (65) å beholde hunden

- Maja er min medisin.

Publisert

Gerd Andersen har hatt stor helsegevinst av hunden Maja. Men nå kan hun bli nødt til å flytte eller kvitte seg med sin firbente turvenn, skriver Avisa Nordland.

For hjerte og lungesyke Gerd Andersen har selv den minste gåtur vært forbundet med maksimal anstrengelse på lunger og bryst. Men, etter å ha fått selskap av hunden Maja, har helsetilstanden bedret seg betraktelig.

- Jeg har utvilsomt blitt mye bedre etter å ha fått Maja i hus. Før var jeg knapt utafor døra, nå er jeg ute tre ganger daglig, beskriver hun.

Forbudt
Det er ett år siden tispa flyttet inn hos Andersen. I utgangspunktet på utlån fra sønnen, men ordningen fungerte så bra for alle parter at den ble gjort permanent fra august av.

I Husordensreglene for Årnesheimen 2 i Bodø står det imidlertid at det ikke tillatt med husdyr i borettslaget. Og for noen dager siden ble Andersen oppsøkt av Aud Karin Fjordbakk, fungerende styreleder i borettslaget, og anmodet om å kvitte seg med hunden.

- Dyrehold strider mot borettslagets vedtekter, fattet i generalforsamling for flere år siden. De reglene er ufravikelige, sier Fjordbakk til Avisa Nordland.

MEDISIN: De daglige turene med hunden Maja har forbedret helsetilstanden til Gerd Andersen betraktelig, men borettslaget vil ikke høre snakk om å gi henne tillatelse til å ha hund i leiligheten i Årnesveien.
MEDISIN: De daglige turene med hunden Maja har forbedret helsetilstanden til Gerd Andersen betraktelig, men borettslaget vil ikke høre snakk om å gi henne tillatelse til å ha hund i leiligheten i Årnesveien. Foto: Siri Gulliksen (Avisa Nordland)

Ikke til sjenanse
Men av vedtektene som AN har fått tilsendt, åpnes det imidlertid for at styret kan samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

Andersen bor i en endeleilighet, med egen inngang og kun én nabo. Hun mener bestemt at Maja ikke er til sjenanse eller ulempe for noen.

- Jeg har ikke fått klager fra noen. Maja varsler fra når folk ringer på døra, men bjeffer aldri ellers, sier hun til Avisa Nordland.

Anbefaler hund
Avisa Nordland har fått innsyn i Gerd Andersen sin epikrise fra juli 2013. Den er undertegnet Knut Tore Lappegård, overlege og spesialist i indremedisin ved Nordlandssykehuset i Bodø, og der står følgende:

- De siste måneden har pasienten lånt en hund og tatt flere daglige turer med denne (...) Det er tydelig at hunden har gjort henne godt, på både den ene og den andre måten, skriver han og utdyper:

- Hun er lettere i både pusten og for øvrig og ekkokardiografisk er det kanskje en svak bedring sammenlignet med februar (i fjor. red.anm.).

Lappegård setter bedringen i sammenheng med økt aktivitet og konkluderer med at:

- Jeg tror hun burde skaffe seg sin egen hund for framtiden.

Hogget i stein
Men, ifølge styreleder Fjordbakk, er reglene hogget i stein.

- Vi har flere eksempler på at beboere har måttet flytte eller avlive hunden, forteller hun.

Fjordbakk kan heller ikke se hvordan en hund kan ha noen helsegevinst og hevder videre at det ikke er vits i å søke om dispensasjon.

- Vi vil ikke ha dyr her. Sånn er det bare, konkluderer hun.

- Ikke ufravikelig
Advokat André M. Carlsen i Advokatfirmaet Ole Christian Høie har og har hatt en rekke lignende saker i hele i hele landet og innehar høy kompetanse på området.

- De fleste borettslag har i utgangspunktet et forbud mot dyrehold, men det er ikke ufravikelig, hevder han.

Carlsen viser til to unntaksbestemmelser:

- Dersom det finnes gode grunner til at beboeren skal ha et dyr og dyret ikke er til ulempe for andre, skal reglene kunne fravikes, mener han bestemt.

Han understreker at han ikke kjenner til Andersens sak godt nok til å kunne uttale seg annet enn generelt, men:

- Slik jeg har fått saken presentert når det gjelder denne kvinnens helsetilstand og bosituasjon, vil jeg bestemt mene at hun har «gode grunner» – i lovens forstand – til å kunne ha hund.

- Så hva bør Andersen gjøre nå?

- Hun bør avgjort ikke bøye seg, men jeg vil oppfordre henne til å søke juridisk bistand, avslutter han.

Les flere saker i Avisa Nordland her.

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!