Tre grunner til at du bør velge fagskoleutdanning på nett

Har du lyst til å komme deg raskt i jobb etter studier? Har du behov for å få mer kunnskap og erfaring i tråd med jobben du er i? Eller ønsker du å gjøre et karrierebytte? Da bør du vurdere å ta en fagskoleutdanning på nett!

 

Er du usikker på hvorfor du bør vurdere å ta fagskoleutdanning framfor et masterstudium? Eller om fagskole er noe for deg?
Her er 3 grunner du bør se nærmere på:

 

 1.  Fagskoleutdanning gjør deg ettertraktet i arbeidslivet

  NHOs kompetansebarometer for 2018 viser at det er et stort udekket behov for fagskoleutdannede i NHOs medlemsbedrifter. Signalene fra de andre arbeidslivsorganisasjonene sier det samme: Norge trenger flere fagskoleutdannede. Mangelen på folk med yrkesfaglig bakgrunn har økt jevnt de siste årene, og NHO oppfordrer nå flere unge til å velge fagskole. Man ser særlig at regnskap, lønn og personal og prosjektledelse er populære yrkesretninger blant de som velger fagskoleutdanninger.
  Grunnen til dette, er at du får en praktisk tilnærming til faget og yrket du utdanner deg til. Du blir også attraktiv som arbeidstaker fordi du har bedre forutsetninger for å komme raskt ut i jobb og sette deg raskere inn i arbeidsoppgaver. Dette gjør fagskoleutdannede svært attraktive i arbeidslivet.
  Les mer om NKIs fagskoleutdanninger her.

 2.  Det du lærer, er det du vil praktisere i jobben din

  Er du av typen som synes det frister å komme ut i en praktisk jobb tidlig i voksenlivet? Eller ønsker du å gjøre et karrierebytte? Da kan fagskole være et godt alternativ til høyskole og universitetsutdanning. Målet med fagskoleutdanning er at du skal få erfare hvordan faget fungerer i praksis. Mens høyskole- og universitetsstudier er bygget opp rundt en akademisk tradisjon, er fagskole i stor grad bygget på yrkesfeltets behov. Det du lærer, er det du vil praktisere i jobben din. Du får ikke bare praktiske ferdigheter – du vil også få økt evnen din til å reflektere rundt relevante problemstillinger, hentet fra virkelige yrkessituasjoner.

 3. Du får studiepoeng

  Tidligere var det slik at man ikke fikk studiepoeng for å ta fagskole, men slik er det ikke lenger. Det betyr at du kan bygge videre på fagskoleutdanningen din dersom du har lyst til å ta en bachelor i et relevant fag. Fagskoleutdanningen kan dermed også fungere som et springbrett for videreutdanning, i tillegg til å kvalifisere deg til et yrke.

 4. Fagskoleutdanning på nett kan kombineres med «resten av livet»

  For mange kan det virke utfordrende å kombinere jobb med studier. Nettopp derfor er det stadig flere som velger å studere på nett. Nettstudier gir deg fleksibilitet til å studere når du vil, hvor du vil og det kan kombineres med jobb, reise og/eller familieliv. Det betyr at du kan leve livet ditt og samtidig studere alt fra bygg og anlegg til lønns- og personalfag, når det måtte passe inn i din hverdag og kalender. Tenk å kunne reise jorda rundt og komme hjem med en fagskoleutdanning i sekken?! Eller sitte i ro og fred på kvelden etter at ungene har lagt seg.
  Nettstudier gir deg gode egenskaper du kan sette på CV-en
  Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell utdanning, og gir deg frihet til å studere når og hvor du vil. Ved å gjennomføre en fagskoleutdanning på nett, kan du i tillegg vise til noen ekstra gode egenskaper på CV-en din. Du får en digital kompetanse, og du viser at du har selvdisiplin, vilje og evne til å studere på egenhånd. Viktige egenskaper som kommer godt med i arbeidslivet!

 

Egmonts journalister og redaksjonen har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.