Foto: Paul Weaver (Nettavisen), Heiko Junge (NTB Scanpix)

- Så lett brukes kvinners underliv som forhandlingskort!

Kari Jaquesson raser på Facebook.

Publisert

I forbindelse med regjeringsavtalen som ble vedtatt og offentliggjort mandag, fikk Krf inn en spesialavtale som gir fastleger rett til å nekte å henvise kvinner til inngrep som abort, dersom det er i strid med deres religiøse eller moralske overbevisning.

I avtaleteksten, som er signert av Krf, Høyre og Frp, heter det at «Partiene er enige om: Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening.»

Venstre var det eneste borgerlige partiet som nektet å signere, men ettersom KrF, Høyre og Frp til sammen har flertall i Stortinget, er avtalen i boks.

Raser på Facebook
Trimdronning Kari Jaquesson reagerer sterkt på denne avtalen. Tirsdag skrev hun følgende på sin Facebookside:

«En skam! Så lett brukes kvinners underliv som forhandlingskort! De blå, med unntak av Venstre gir leger rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Altså, ikke bare reservasjon mot å utføre inngrepet, men å henvise. Det betyr at en kvinne som bor i et grisgrendt strøk, med kun en lege kan risikere å måtte reise langt til en annen lege for å få en fullstendig informasjon om sine muligheter ved et uønsket svangerskap.»

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName [0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement ; js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

- Den nye regjeringen skal sette seg ned med den norske legeforening og se om vi kan få reservasjonsrett for fastleger i spørsmål knyttet til liv og død. Abortspørsmålet er et av spørsmålene som er viktig for oss, sier Knut Arild Hareide til NRK.

- Skammens dag
Jaquesson mener at avtalen er et tilbakeslag for kvinnekampen og bruker sterke ord i sin karakteristikk av Krf, som blir støtteparti i Stortinget for den nye regjeringen.

«Sånn går det når KrF har noe å forhandle om. De er MOT abort, uansett og vil bruke sine seter som brekkstang for å nekte kvinner hennes reproduktive rettigheter. En skammens dag for Norge. Pass på kvinner, våre rettigheter til å selv bestemme over vår livmor er truet av fanatikere på tinget!» skriver hun videre.

Nettavisen tok kontakt med Jaquesson for la henne utdype innlegget.

- Seksuelle rettigheter er menneskerettigheter. En kvinne må få bestemme helt selv når og hvordan hun skal få barn. De færreste tenker over at Krf sitt langsiktige mål er at abort ikke skal forkomme i Norge. De andre partiene griper dette forhandlingskortet begjærlig for å få makt på andre områder. Det er tydelig at abort-spørsmålet ikke er så viktig for dem som andre saker, sier hun.

- Grotesk
Jaquesson mener at denne lovendringen kan gjøre livet enda verre for kvinner som allerede er i en vanskelig situasjon.

- Dette handler ikke om at noen leger kan reservere seg mot å utføre en abort, men de skal nå kunne nekte å henvise til det. En kvinne som kommer til fastlegen sin må fra nå av forholde seg til denne legens personlige overbevisninger. Det er grotesk. Hva blir det neste? spør hun.

- Den rødgrønne regjeringen var i det minste tydelig på dette området. De sa at «hvis du ikke vil henvise til abort, så kan du finne noe annet å gjøre».

Jaquesson vil ikke avsløre hvem hun stemte på i årets valg, men hun gjorde en grundig vurdering av de ulike partiene før hun bestemte seg. Hun mener det er tydelige skillelinjer når det gjelder hvem som har vært mest proaktive i kvinnekampen.

- Jeg har vurdert forskjellige partiene nøye for å se hvem som har stått på kvinnenes side. Det er ikke den gjengen som sitter der nå, i hvert fall, sier hun.

Endrer til KRLE
KrF har også fått gjennomslag for at det skal bli mer kristendomsundervisning i skolen.

- Jeg vil starte med å gratulere KrF. Det er en stor prestasjon å trumfe gjennom og få regjeringen med på å sette skolen flere tiår tilbake ved å gjeninnføre kristendomsundervisningen, sier lederen i Sosialistisk Ungdom (SU), Andreas Halse til Nettavisen.

«RLE-faget endrer navn til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), og kravet om at faget, i tråd med kompetansemålene, skal inneholde minst 55 pst. kristendom gjeninnføres», heter det i avtalen mellom de fire borgerlige partiene.

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!

blogg.no

Side2 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side2.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.