Foto: Erik Hagen (Fredriksstad Blad)

- Jeg har ikke fått dusjet på to måneder

Etter sykdom og opphold ved Fjeldberg sykehjem, mistet MS-syke Turid Fjeldstad (63) tilbudet om fem timer med personlig brukerstyrt assistent om dagen.

Publisert

Før MS-syke Turid Fjeldstad (63) ble syk og måtte på sykehjem, hadde hun tilbud om fem timer med personlig brukerstyrt assistent hver dag. Etter oppholdet mistet hun tilbudet, før det ble vedtatt at det skulle reduseres til sju timer totalt i uken, skriver Fredriksstad Blad.

- Assistenten er mine armer og ben, og hjelper meg med alt som må gjøres - til og med å spise og lage mat, vaske huset og rydde. Det er veldig få ting jeg klarer å gjøre selv.

Da 63-åringen kom hjem fra en tur til Thailand i sommer, fikk hun dobbeltsidig lungebetennelse og ble sendt på Borge sykehjem. Etter et kort opphold der, ble hun innlagt på sykehuset, før hun kom til Fjeldberg sykehjem i forbindelse med lungebetennelsen.

- Jeg trodde oppholdet kun var for en kort periode, men så fikk jeg vite at jeg hadde fått tildelt fast plass. Da gråt jeg. Jeg har gått gjennom mye den siste tiden, og for meg er det best å få være hjemme, sier hun.

Føler seg alene og glemt
Da hun fikk komme hjem etter eget ønske, ble det vedtatt at tilbudet om fem timer om dagen med personlig brukerstyrt assistent (PBA), skulle reduseres til sju timer i uken. Nå føler hun seg alene og glemt.

- Den nye ordningen med personlig assistanse skulle kommet i gang 1. november, men enda er det ingen som har vært her. Jeg har besøk av hjemmesykepleien fem ganger i døgnet, men de har dårlig tid fra før og må som regel haste videre, sier hun.

Fjeldstad forklarer videre at hun ikke har fått dusje ordentlig siden hun kom hjem fra Thailand, med unntak av da datteren Mette vasket henne.

- Jeg trenger hjelp til alt. Når jeg ikke får mer tid med personlig assistent, og hjemmesykepleien ikke har tid, blir jeg bare sittende her. Skal jeg sitte slik gjennom hele julen og nyttår frem til klagen vi har sendt inn blir behandlet i januar 2014?, undrer hun.

Aldri søkt om plass
Forklaringen hun har fått av kommunen på hvorfor hun har mistet tilbudet hun hadde før hun fikk innvilget sykehjemsplass, var at hun ikke er i stand til å fordele oppgaver til assistenten.

- Jeg har aldri søkt om sykehjemsplass, og vil heller ikke være på et sykehjem. Det er ikke noe i veien med hodet mitt, så jeg klarer fint å fordele oppgaver og styre en assistent, fortviler hun.

- Må være forsvarlig
Avdelingsleder i tildelingskontoret i kommunen, Ingebjørg Olsen, kan kun svare på generelt grunnlag, men forklarer at man mister det BPA-tilbudet man har hatt, dersom man blir innvilget langtidsopphold i sykehjem.

- Hvis man skal få plass på et sykehjem, så må det skje på frivillig basis, så lenge den det gjelder er i stand til å ta den beslutningen selv. Når man blir innvilget langtidsopphold i sykehjem avsluttes andre tjenester som hjemmesykepleie, omsorgslønn og BPA.

- Hvis det anbefales at en bruker bør flytte inn på sykehjem fordi hun er for dårlig til å klare seg selv, hvorfor reduseres da tilbudet om fem timer med BPA om dagen til sju i uken, når hun etter eget ønske ikke vil flytte inn på sykehjem?

- BPA er en måte å organisering tjenesten på, ofte gis det BPA i kombinasjon med andre tjenester som for eksempel hjemmesykepleie. Utgangspunktet når vi tildeler tjenester, er at det vi tilbyr skal være er faglig forsvarlig og at vi skal gi nødvendig helsehjelp. Det kan være uenighet mellom Fredrikstad kommune og de som mottar tjenester, men da har den som søker mulighet til å klage på vedtaket.

- Jobber så raskt vi kan
Etatsleder i hjemmesykepleien, Wenche Halvorsen, forklarer at tiltakene som blir vedtatt av tildelingskontoret iverksettes så raskt som mulig.

- De tiltakene som iverksettes gjøres på bakgrunn av informasjon fra tildelingskontoret. Når det gjelder hjemmesykepleie, iverksettes dette med en gang, andre tiltak iversetter vi så raskt vi kan, forklarer Halvorsen.

Får hjelp av pårørende
Fjeldstad håper at kommunen snart får fortgang i sakene, og behandler klagen hun har sendt inn før den planlagte behandlingstiden i januar.

- Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort hvis jeg ikke hadde noen pårørende som står på og kjemper med og for meg, avslutter hun.

Les flere saker i Fredriksstad Blad

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!