Foto: Sf Norge As

Her i verden tjener unge kvinner mer enn menn

Har du hørt om «Girlvilles»? Det har forskerne.

Publisert

(SIDE2): Unge kvinner tar lengre utdanning og flere tar høyere utdanning enn menn. Samtidig har kvinner tradisjonelt sett likevel ligget langt bak på lønnstigen.

De tjener mindre og de blir mindre sett i arbeidslivet.

Stille revolusjon

Men slik er det ikke lenger, hevder forskere. I noen byer i verden er det faktisk slik nå at unge velutdannede kvinner går forbi menn på lønnstigen.

Svenskene Kjell A Nordström og Per Schlingmann gir denne uken ut boken «Urban Express».

- Det foregår en stille revolusjon der byer og kvinner står i sentrum, skriver de i Dagens Nyheter.

De mener at kvinner, spesielt de unge, nå er i ferd med å styrke sin stilling betraktelig.

I de byene som regnes som såkalte «girlvilles» er det flere kvinner enn menn. De lever lenger. De er bedre utdannet, og i mange tilfeller i disse byene tjener et segment av disse kvinnene mer enn sine mannlige kolleger.

- Girlvilles er resultatet av en stille revolusjon som bryter ned de etablerte strukturene og legger grunnen for en ny tid med kvinner fremst i front, skriver de.

London og New York

Ifølge Nordström og Schlingmann tjener unge, single velutdannede kvinner i New York mellom 21 og 30 år 50.000 kroner mer enn sine mannlige kolleger. Dette gjelder i 147 av 150 store byer i USA.

I London tjener aldersgruppen mellom 22 og 29 år, enten de er single eller ikke, tre prosent mer enn menn.

Den sterke urbaniseringen gis noe av forklaringen fordi kvinner på landsbygda tradisjonelt fremdeles står lavere enn menn.

Ifølge forfatterne ligger ikke unge, single svenske kvinner langt bak.

Samtidig trekker de frem at det selvfølgelig i dag er store forskjeller mellom lønninger kvinner og menn generelt, og det er også slik at maktposisjoner fremdeles i hovedsak går til menn.

Uten familie

Men det er en hake. Dette handler om kvinner uten familie og barn, og om kvinner som utsetter å stifte familie eller velger bort familielivet i det hele tatt.

I Singapore og Hong Kong er det ikke et alternativ å kombinere slike jobber og lønninger med et familieliv. 

Dermed går fødselstallene ned for høyt utdannede kvinner eller de får ikke barn i det hele tatt.

Mens vi her hjemme ofte debatterer hvorfor jenter og gutter velger tradisjonelle yrker, fokuserer forfatterne på at kvinner nå bryter mer ut av mønsteret enn før, mens menn forblir i sitt.

Kjell A Nordström og Per Schlingmann mener at Sverige har en jobb å gjøre for å følge ytterligere med på denne utviklingen.

Haler innpå

I 2012 skrev Dagbladet at menn i Norge generelt sitter igjen med 72.000 mer i nettoinntekt enn kvinner. I løpet av et arbeidsliv blir det en forskjell på tre millioner kroner.

- Fortsatt er det slik at kvinner jobber mer deltid og har flere perioder utenfor arbeidslivet enn menn. De har også en lavere timelønn. Over et livsløp akkumuleres det til en ikke ubetydelig sum, sa Pål Schøne, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Men også her hjemme har kvinner halt innpå menn lønnsmessig de siste 15 årene.

Professor Geir Høgsnes ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo utredet sammen med to andre forskere lønn mellom kjønnene sett i henhold til at både kvinnene og mennene hadde lik utdanning.

De kom frem til at kvinner i denne gruppen tjente tre til fire prosent mindre enn sine mannlige kolleger. Og at lønnsforskjellen i gruppen har minket de siste 18 årene, skrev Klassekampen.

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!