BEDRE KOMMUNIKASJON: Rådgiver og familieterapeut Bent Rune Sinnes har god erfaring med å løse problematikk i familier som eier bedrift sammen.
BEDRE KOMMUNIKASJON: Rådgiver og familieterapeut Bent Rune Sinnes har god erfaring med å løse problematikk i familier som eier bedrift sammen. Foto: Foto: Privat

- Det kan lett føles som et svik når familiebedriften blir solgt

En sønn som har jobbet lenge i familiebedriften kan føle seg sviktet av far.

Publisert

(SIDE2):  Rådgiver og familieterapeut Bent Rune Sinnes mener relasjonen mellom far og sønn er ulik fra familie til famile. Alle familier har sin historie og sine måter å kommunisere og samhandle på.

 - Når det er sagt så vet vi at det for noen er en underliggende konkurranse mellom far og sønn. I den såkalte «machoverdenen» så kan respekt forveksles med makt og det kan bli viktig å være sterkere enn far, å være viktigere enn far og på denne måten prøve å gjøre en far stolt ved å vinne. Men denne underliggende konkurransen gjelder jo også i stor grad for mødre og døtre, påpeker han.

Bakgrunnen er at familiebedriften Frank Mohn As er solgt til svenske Alfa Laval for 13 milliarder kroner. Far Trond Mohn og sønn Frederik Mohn er i bitter krangel etter at familiebedriften ble solgt uten at Frederik Mohn, som eier 32,2 prosent av familiebedriften, hevder han ble informert om dette.

Nå er det full isfront mellom far og sønn.

FAR OG SØNN I BITTER STRID: Frederik Wilhelm Mohn og Trond Mohn.
FAR OG SØNN I BITTER STRID: Frederik Wilhelm Mohn og Trond Mohn. Foto: Magne Turøy

Sinnes driver rådgivningsfirma Succession som har spesialkompetanse på problematikk i forhold til blant annet familiebedrifter. Han påpeker at han ikke kjenner Mohn-familien.

- Like sjelden som det er lykkelige samlivsbrudd, er det lykkelige generasjonsskifter. Man må være realistisk i slike overganger og mange familier må forholde seg til sterke følelser. De som prøver å praktisere høflighet og respekt i møte med hverandre kan ha med seg et nyttig korrektiv når situasjoner utfordrer mer enn følelser.

Han forteller at ofte handler generasjonsskifter om forventninger de ulike familiemedlemmene har.

 - De kan ha investert mye i bedriften eller de vet at vekst har gitt bedriften stor verdi og noen vil ha ut sin del. Noen kan føle det som et svik om bedriften ikke blir solgt og de ikke får sin andel eller om den blir solgt og de som skal drive videre ikke har økonomi til å løse ut de nye eierne. Jeg ønsker meg større anerkjennelse i samfunnet for den innsatsen og det bidraget familier som driver egen virksomhet faktisk gir. Kanskje kan og en familieeid bedrift være et engasjement og en forpliktelse i en familie som gir en særlig opplevelse av tilhørighet og samhol.

- Hadde kanskje en drøm?

I dette tilfelle er det sønn Frederik Mohn som er sint fordi familiebedriften er solgt, uten at han engang ble informert.

 - For mange familier så kan det være slik at det har ligget en forventning om at barna skal jobbe mye i familiebedriften, kanskje har familiebedriften gjort at mor og far har jobbet mye og at dette har gått utover familietiden. Det kan derfor lett føles som et svik dersom bedriften blir solgt, særlig uten at man en gang har hatt mulighet til å påvirke beslutningen. Kanskje har barna noen drømmer om hva bedriften skulle bli?

«Dette er en skam! Jeg fikk vite om salget i går av Trond Mohn og jeg trodde dette var et feigt forhandlingsutspill fra min far» har sønnen Frederik Mohn blant annet uttalt til Bergens Tidende.

Kan rollene noen gang forandres?

- Tidligere hadde far en instruerende rolle i oppdragelsen for sine barn, som  «Du gjør som jeg sier, for jeg er faren din» I den senere tid er forholdet heller preget av forhandling og dialog og noen fedre kan kanskje takle dette på en dårligere måte enn andre.

I et forhold der far og sønn også jobber sammen er det viktig å kommunisere hva man skal være, mener Sinnes.

  - De fleste vil hverandre egentlig det beste. Men det er ikke alltid like lett å få til en god kommunikasjon på tvers av følelser, familie og forretninger. Det er uansett lurt å planlegge hva som skal skje med bedriften i god tid, det er viktig at alle som er involvert føler seg inkludert og betydningsfulle og det er viktig å i hvert fall finne ut hvordan man skal balansere familielivet og forretningslivet rent praktisk. Det er også viktig å gjøre klart hva bedriften skal være for familien, skal den være en hovednæring, er det en bedrift vi senere skal selge? Ved å være åpne om dette blir beslutninger ofte lettere å håndtere.

 - Når barna ikke er «gode nok»

Sinnes mener også at det noen ganger kan være vanskelig når foreldre mener barna ikke er «egnet» eller ikke er gode nok til å drive firma videre eller i omvendt tilfelle, når barna blir presset inn i en rolle de ikke har kompetanse til å besitte.

 - Dersom det ligger en forventning om å overta en familiebedrift i bunnen kan det selvsagt oppleves ekstremt plagsomt for en sønn eller datter som egentlig ikke er interessert. Et forventningspress kan dog oppleves på ulike hold, selv om vedkommende kunne tenke seg å overta bedriften. Kanskje vil de drive på en annen måte? Eller gjøre bedriften til noe annet enn den er i dag?. Det fins også de som «blir med på» å drive bedriften videre, selv om de ikke har verken kunnskap eller kompetansen til det og da kan man lett føre en bedrift til konkurs.

 - Det er også viktig at den som skal gi fra seg en bedrift vet at personen som tar over klarer å fylle det rommet som må til. Man skal gi fra seg noe betydningsfullt og må føle at bedriften blir ivaretatt. Noen ganger ser vi at barn er villig til å overta eller drive forretningen eller bedriften, men foreldrene mener de ikke egner seg. Dette er selvsagt sårt for de involverte. 

 - Vær mer enn konkurrenter

Selv om man i de fleste familier både har ulike roller og et ulikt handlingsmønster så blir vi ofte et resultat av de situasjonene vi har måttet håndtere.

 - Dersom det er slik at det er stor konkurranse i familien så kan det lett bli stridigheter. I en forretningssituasjon kan det da også bli konkurranse om hvilken vurdering som skal gjelde og hvem som skal bestemme. Det er jo disse ferdighetene man har trent på. Makten som ligger i det å være foreldre må brukes med omhu, sier Sinnes.

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!