Dette tyder på at du er utbrent

Er du utbrent? Sjekk om du har tegnene her.

(TRENING.NO): Utbrenthet defineres ofte som en langvarig arbeidsrelatert stressreaksjon, som vanligvis gir både psykiske og fysiske plager. I mange tilfeller er dette resultatet av en prosess som har pågått i flere år, og som vanligvis begynner med tretthet, spenningstilstander og muskelsmerter. Utbrenthet er en normal reaksjon på stress, og ikke en egen diagnose.

Det finnes ingen klar definisjon på hva utbrenthet er. Derfor er det heller ikke mulig å si noe om hvor vanlig det er.

Typiske symptomer er en følelse av å være emosjonelt utslitt, overbelastet, tappet for energi, trøtt og deprimert.

Utbrenthet fører også til reduserte prestasjoner, og det kan påvirke hverdagsaktiviteten hjemme.

Tegn på utbrenthet

Når man beskriver utbrenthet, er det tre begreper som er sentrale:

 • Følelsesmessig utmattelse
 • Følelsesmessig distansering
 • Redusert personlig yteevne


Andre typiske kjennetegn kan være:

 • Hodepine, anspente muskler, trykk over brystet, hjertebank, kvalme eller svimmelhet.
 • Forandret søvnmønster - du sover mer eller mindre enn før.
 • Forandret appetitt.
 • Problemer med mage/tarm.
 • Du blir lett syk.
 • Fremmedgjøring av jobbaktiviteter.
 • Tretthet og slitenhet på jobb og når arbeidsdagen er over.
 • Tap av arbeidsglede. Negativ eller frustrert i forhold til arbeidet du gjør, arbeidsplassen og kollegaer.
 • Fysisk slitenhet. Orker ikke å gjøre mye på fritiden.

Alvorlig stress og høye idealer

Ifølge PubMed Health er stadig flere borte fra jobben på grunn av utbrenthet. Begrepet utbrenthet ble innført på 1970-tallet av den amerikanske psykologen Herbert Freudenberger. Han brukte det til å beskrive konsekvensene av alvorlig stress og høye idealer som mennesker i hjelpeyrker opplevde. I dag blir ikke begrepet brukt kun om hjelpeyrker. Mennesker i alle yrkesgrupper ser ut til å kunne rammes av utbrenthet.

Mange sykdommer har symptomer som kan minne om utbrenthet. For eksempel angst, depresjon eller kronisk utmattelsessyndrom. Det er derfor viktig at legen sjekker at det ikke er en annen tilstand det dreier seg om. Typiske symptomer som du finner ved depresjon, men som du ikke finner ved utbrenthet, er mangel på selvtillit, en følelse av håpløshet og selvmordstanker.

Avklarende spørsmål

Mayoklinikken definerer utbrenthet på jobb som en spesiell type stress. En form for fysisk, emosjonell, eller mental utslitthet, kombinert med tvil om egen kompetanse, og verdi av arbeidet du gjør. Blant spørsmålene de mener kan bidra til å avklare om du er utbrent, er følgende:

Har du blitt kynisk eller kritisk på jobb?

Må du dra deg selv avgårde, og har du problemer med å komme i gang med ting?

Er du mer irritert på, og utålmodig i forhold til kollegaer, kunder eller klienter?

Mangler du energien til å opprettholde et jevnt produksjonsnivå?

Er du misfornøyd med eget arbeid?

Føler du deg desillusjonert i forhold til jobben din?

Bruker du mat, alkohol, medikamenter eller lignende i håp om å føle deg bedre, eller ikke føle noe, når du er på jobb?

Har søvnmønsteret ditt eller appetitten din endret seg?

Plages du med uforklarlig hodepine, ryggsmerte eller andre typer smerte?

Årsaker og risikofaktorer

Årsaker eller risikofaktorer til utbrenthet, er:

 • Å være yngre arbeidstaker/ ny i jobben
 • Unnvikelse - bruk av for eksempel rusmidler, medikamenter eller mat for å mestre situasjonen.
 • Mangel på kontroll. At du ikke har mulighet til å påvirke avgjørelser som påvirker arbeidet ditt.
 • Uklare jobbforventninger.
 • Dysfunksjonell dynamikk på arbidsplassen (for eksempel mobbing).
 • Hvis dine verdier ikke stemmer overens med de som arbeidsplassen din fremmer.
 • Hvis jobben du har ikke passer med dine interesser og kvalifikasjoner.
 • Ubalanse mellom jobb og fritid.
 • Risikofaktorer behøver ikke kun å være knyttet til arbeidsrelatert stress. Livsstilsfaktorer kan også virke inn.
 • Lange arbeidsdager, lite søvn og lite trening.
 • Lite støtte fra andre.


Det ser ut som det har vært en økning i antall utbrente i løpet av de siste årene. Mange mener at utbrenthet kan forekomme i alle yrker der du som yrkesutøver har følelsesmessig og sosialt nær kontakt med andre mennesker.

Mindre utbrenthet med høyere alder

I en svensk studie fra 2010, fant forfatterne at flere kvinner enn menn led av utbrenthet. Dette gjaldt særlig i aldersgruppen 35-44 år. Hos begge kjønn ble andelen utbrente lavere med alderen. Krav og kontroll på arbeidsplassen, samt jobbusikkerhet var knyttet til utbrenthet. Hos kvinner var viktige faktorer utdanningsnivå, sosioøkonomisk posisjon, skifte av jobb, viktige momenter. At det er høyere nivå av utbrenthet hos kvinner, er delvis forklart med mer ufordelaktige arbeidsvilkår og faktorer knyttet til livssituasjon. Tiltak for å utjevne kjønnsforskjell ved utbrenthet bør sannsynligvis fokusere på å forbedre både arbeidsforhold og sosioøkonomiske vilkår for kvinner, konkluderer forfatterne.

Sett grenser

For å bli bedre av utbrentheten, må du først skjønne hvorfor du ble utbrent. Vanlige årsaker til utbrenthet kan være at du føler du ikke har kontroll på når du jobber, hvilke oppdrag du skal ta, og mengden arbeid. Det kan også dreie seg om konflikter på jobben og samarbeidsproblemer, at du blir stresset av å ha mye ansvar, eller at du er bekymret for om du gjør en bra nok jobb. Det kan også være at dine verdibegrep og bedriftens verdibegrep ikke stemmer overens, eller at du har veldig mye eller monotont arbeid.

Hvis du føler deg utbrent, er det viktig at du tar kontakt både med arbeidsgiveren din og legen din. Kan det gjøres endringer på jobben slik at du får bukt med det underliggende problemet? Legen må utelukke annen sykdom og bidra med råd om hvordan du skal bli bedre. I noen tilfeller vil det kanskje være fornuftig å finne en annen jobb.

Du kan gjøre mye selv for å unngå å bli utbrent. Bli flinkere til å sette grenser, ta pauser og lytte til kroppen. Dersom du gir 115 prosent av deg selv hver dag, gir du åpenbart mye mer enn du har. Dette fungerer rett og slett ikke i lengden. Vær oppmerksom på hva som stresser deg, og finn ut hvordan du kan håndtere dette på en bedre måte. Jo mer selvbevisst du blir, jo bedre kontroll får du. Trening kan også bidra til mer overskudd.

Les også:
Trening effektiv behandling mot utbrenthet
Trening gir en mental oppkvikker
Fysisk aktivitet og psykiske lidelser

Referanser

1. PubMed Health: What is burnout sybdrome?
2. Mayo Clinic: Job burnout: How to spot it and take action. http://www.mayoclinic.org/healthy-living/adul...
3. Norlund S, Reuterwall, Höög, Lindahl B, Janlert U, B LS. Burnout, working conditions and gender - results from the northern Sweden MONICA Study. BMC Public Health 2010.
4. Utredning ved mistenkt utbrenthetssyndrom - Norsk Elektronisk Legehåndbok http://amv.legehandboka.no/arbeidsrelaterte-s...
5. Psychology Today: Why am I burned out? http://www.psychologytoday.com/blog/the-power...

Artikkelen er levert av Trening.no.

Mest sett siste uken

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!

blogg.no

Side2 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side2.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.

BIDRA I DISKUSJONEN