TV3

Bli med inn i Norges dyreste hytte

Prisen ble senket fra 60 til 45 millioner.