SKAL DU PÅ JULEBORD MED JOBBEN I ÅR?
SKAL DU PÅ JULEBORD MED JOBBEN I ÅR? (Foto: Colourbox)

- Julebordet er 40-åringenes russetid

Er det egentlig en god idé med fri bar og betalt akevitt?

(SIDE2): Julebordstiden er allerede i gang for noen og julebordet på jobben er en god anledning til å treffe kolleger i en annen sammenheng, noe som kan være med på å styrke arbeidsmiljøet.

Men julebordet har også en annen side, som ikke alltid er like trivelig. Side2 har snakket med ulike organisasjoner som har alkoholvett som sentralt tema.

  - Et høyt alkoholinntak, kombinert med dårlig alkovett fører til at man raskt går på en julebordssmell, sier daglig leder Kari Randen i kampanjeorganisasjon for alkovett,Av-og- til til Side2.

Gode representanter for bedriftens omdømme?

Hun mener arbeidsgivere bør tenke gjennom at mange ikke er vant med et så stort alkoholkonsum som det ofte legges opp til på et julebord.

 - Med fri bar og betalt akevitt kan det derfor gå over styr for mange. På mange måter har julebordet blitt 40-åringenes russetid, hvor man plutselig skal ta igjen for et helt år med tidsklemme og rolige fredager i sofaen foran Skavlan. Firmaer bør også tenke gjennom i hvilken grad fulle ansatte på et utested er gode representanter for bedriftens omdømme. Det ser fort litt dårlig ut hvis økonomisjefen blir kastet på ut på grunn av for mye alkohol på jobbjulebordet. Bedrifter som er bevisste på å skape en god kultur internt legger vekt på at julebordet skal være noe mer enn å drikke sammen. Det er en god ide å ha en alkoholpolicy som sier noe om når det er greit å drikke alkohol og hva man forventer av de ansatte også i de mer uformelle sammenhengene. 

Kari Randen er daglig leder i organisasjonen Av-og-til.

En ny undersøkelse organisasjonen har utført viser at 600.000 nordmenn har opplevd ubehageligheter på julebord.

 - Når vi drikker for mye kan vi raskt si eller gjøre ting vi normalt ikke ville gjort. Hvis folk har opplevd ubehageligheter på julebord i fjor, så er det ikke rart at de ikke akkurat ser frem til årets julefest med jobben. Slik skal det ikke være, mener Randen.

  - Hvilket ansvar syns dere ledelsen i en bedrift har i forhold til alkoholservering på julebordet?

 - Ledelsen i en bedrift har et ansvar for å gå foran som et godt eksempel. Forventer man at de ansatte skal oppføre seg bra så bør man også begrense sitt eget alkoholinntak. Ledelsen bør også legge opp til alkoholfrie alternativer slik at folk kan velge hva de ønsker å drikke.

Har dere noen tips til hvordan man kan begrense alkoholinntaket?

Først og fremst så handler det om at hver og en av oss må ta ansvar for egne handlinger slik at julebordet kan bli hyggelig for alle. Det handler om å kunne la være å drikke om man ønsker det, men også om å bruke alkovett og drikke mindre. I tillegg bør man være flink til å få i seg nok væske hvis man først drikker. Flere lager små regler for seg selv. Man kan for eksempel bestemme seg for å drikke en enhet vann eller alkoholfritt per glass alkohol. Fyller du inn på med alkoholfritt, forebygger du problemer uten å legge en demper på festen.

  - Tenker dere at noen føler seg presset til å drikke på julebordet?

- Julebordet er jo en viktig begivenhet i mange bedrifter og det kan nok for mange oppleves som viktig for å «være med» i den sosiale på jobben, men hvis drikkepresset blir for stort kan det føre til at noen ikke ønsker å delta. Det kan være en idé å legge opp til aktiviteter som ikke handler om alkohol. Det er ikke bare fordi noen ansatte kan ha problemer med rus, men folk kan ha mange grunner for ikke å drikke eller de har et ønske om å drikke mindre.

- Mange er kanskje også redde for å drikke for mye og gjøre dumme ting?

 - Ja, vi kjenner alle noen som alltid gjør dumme ting når de har fått i seg for mye å drikke. Kanskje er man selv den personen. Derfor bør vi alle tenke over hvor mye vi skal drikke før vi stivpyntet og forventningsfulle går til julebordet. Det er godt alkovett. Det skal være lov å slå seg løs, men det kan jo være en idé å tenke over at man skal forholde seg til de samme menneskene dagen derpå.

Også direktør i AKAN Kompetansesenter, Elisabeth Ege, mener bedrifter bør være sitt ansvar bevisst. Senteret hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet

 - Det er viktig for en bedrift å være bevisst på hva et julebord skal være, og i dette ligger det at ledere og ansatte bør snakke sammen om hvordan de ønsker å ha det når det gjelder alkoholbruk. Hvilken alkoholkultur ønsker vi å ha i vår bedrift. Bedriften bør ha snakket om alkoholkulturen innad i bedriften.

Elisabeth Ege i AKAN mener det er viktig å snakke om alkoholkulturen i bedriften.

De ser at det er noen forskjeller hva gjelder alkoholkultur, i ulike bransjer, men dette har aller mest med bedriftskulturen og holdninger innad i bedriften å gjøre.

 - Vi finner ulike alkoholkulturer mellom bedrifter i samme bransje. Dette bør tas opp i møteplasser hvor både ledere og ansatte (arbeidsmiljøutvalg, personalmøte eller liknende) er representert og her bør det diskuteres hva som er greit og ikke greit på et julebord, for eksempel. Utarbeid noen kjøreregler for rusmiddelbruk. Det skaper forutsigbarhet for både ansatte og ledere. Det er viktig å danne seg et bilde av hvordan de ansatte har det ved slike tilstelninger , det kan man få til gjennom en prat om nåværende og ønsket alkoholkultur, mener Ege.

Server fristende alkofritt

- Vi råder bedrifter til å ikke ha alkoholen i fokus, men heller legge vekt på maten eller andre tema i større grad, og at ledere bør gå foran som gode eksempler. Det er også viktig at det blir servert like fristende alkoholfrie varianter, i like flotte glass og at det også her er et utvalg for den som av ulike grunner velger alkoholfritt.

- For de som holder julebordet ute, krev at restauranten tilbyr gode alkoholfrie alternativer.

- Det kan også være lurt å finne ut av hvor mye alkohol man skal tilby og ikke ha fri tilgang til alkohol.

- Vi får en del telefoner fra bedrifter i etterkant av julebord, der det har oppstått situasjoner forårsaket av for mye alkohol. Det er både ansatte og ledere som ringer oss.

Lett å snakke om glad-drikkingen

Det kan være vanskelig å snakke om skyggesiden av alkoholbruk, mener generalsekretær i IOGT, Hanne Cecile Widnes.

Organisasjonen jobber blant annet for at flere skal sette spørsmålstegn ved rollen alkohol og andre rusmidler har i vår kultur, og gjøre det enklere å ta rusfrie valg.

- Både arbeidsgivere og ansatte burde ha en åpen dialog om hvordan alkoholkulturen påvirker arbeidsplassen. Det er lett å snakke om glad-drikkingen og vanskelig å ta opp skyggesidene av alkoholbruk med sjefer og kollegaer. I et inkluderende og godt arbeidsmiljø burde det være naturlig å ta hensyn til dem som ikke ønsker å drikke, som har problemer med eget alkoholforbruk eller som opplever alkoholbruken i jobbsammenheng som ubehagelig, sier Widnes til Side2.

Hun legger til at Folkehelsemeldingen 2014 foteller at mellom 10 og 20 prosent av oss vil få en ruslidelse i løpet av livet.

 - Når 40 prosent av alt vi drikker blir drukket i forbindelse med jobben, er det klart at vi som kollegaer og sjefer har et enormt ansvar for å ta vare på hverandre. Jeg stiller meg ofte undrende til at venner og bekjente snakker om kolleger som har et alkoholproblem uten at de overhodet reflekterer rundt det at de burde ta et tak i alkoholkulturen og alkoholbruken på arbeidsplassen.
Mest sett siste uken

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!

blogg.no

Side2 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side2.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.

BIDRA I DISKUSJONEN