Høyskolen Kristiania gjør deg godt rustet til å møte arbeidsmarkedet når du er ferdig med studiene.

Høyskolen Kristiania gjør deg godt rustet til å møte arbeidsmarkedet når du er ferdig med studiene.

Slik blir du attraktiv i morgendagens arbeidsmarked

Profilbilde

Å velge utdanning er for mange svært vanskelig - ikke bare fordi man er usikker på hvilken retning man ønsker å gå, men også fordi det gjelder å velge en utdanning som gir deg den kompetansen og kunnskapen samfunnet har behov for. Ikke bare i dag, men også i fremtiden.

Møt to tidligere bachelor-studenter fra Høyskolen Kristiania, og les hva de mener gjør en student attraktiv i morgendagens arbeidsmarked.

Møt også administrerende direktør i et av Norges største mediebyråer, Peder Mittet, som forteller om hva han mener skal til for å bli en ettertraktet student.

Her er skolen som gjør deg attraktiv i morgendagens arbeidsmarked?

Kristina Tallaksen Flaten (32)

Prosjektleder i Anorak reklamebyrå

Hva mener du gjør en student attraktiv i arbeidslivet?

- Noe av det som gjør en student attraktiv i arbeidslivet er kompetanse – at man har tatt en relevant utdanning. Jeg tror en student som er litt nerd på sitt område og holder seg oppdatert og interessert i ny teknologi og vitenskap, er en student som vil gjøre det bra.

- Vet man litt om hvordan arbeidslivet ser ut nå i 2017, og hva som kreves av en, er man i mine øyne en attraktiv student.

- Gjorde du noe spesielt underveis i studiene for å skille deg ut i mengden?

- Jeg var veldig aktiv i studentorganisasjonen. Jeg satt i mange verv, og til slutt ble jeg valgt som leder. Der lærte jeg utrolig mye, og det var faktisk på grunn av innsikten min herfra at jeg i det hele tatt kom på intervju til Anorak.

- Man lærer så utrolig mye av det å jobbe i Studentunionen, med ansvar for å organisere events – enten det er skitur, studentpub hver torsdag, eller hovedstyremøte en gang i uken. Jeg fikk være med å utvikle studentunionen og effektivisere den. Jeg gikk inn med alt jeg hadde og koste meg hver eneste dag. Når man har mye å gjøre, blir man fort strukturert og tidseffektiv. Man har rett og slett ikke tid til å somle. Viktigst av alt var at jeg skapte meg et nettverk.

Med en bachelor i Reklame og merkevarebygging (nå bachelor i markedsføring og merkevareledelse) fra Høyskolen Kristiania ønsket Kristina å få en jobb i reklamebyrå – noe hun lyktes med.

- Lærte du noe i studietiden som du har fått bruk for i nåværende jobb?

- Jeg lærte mye da jeg studerte. Det som er fint med studietiden, er at man forbereder seg generelt på arbeidslivet, slik at overgangen blir mindre. Fra Høyskolen Kristiania blir man vant til å jobbe i grupper med masse ulike mennesker, man lærer å samarbeide, jobbe på korte frister, og å jobbe mer strukturert.

- Mener du at skolevalget bidro til å gjøre deg attraktiv i arbeidslivet?

- Absolutt! Høyskolen Kristiania gir deg arbeidserfaring, nettverk og kompetanse. Skolen har noen av de beste foreleserne i Norge etter min mening! Jeg koste meg hver eneste dag med spennende studier, venner og verv.

- Jeg vil anbefale Høyskolen Kristiania til alle som liker å jobbe med folk, jobbe prosjektbasert, og som kan tenke seg en tur på studentpuben Hvelvet. Det er også en skole som krever noe av deg. Den krever innsats, dedikasjon og hardt arbeid, samtidig som den holder deg litt i hånden, noe man som student kan trenge fra tid til annen. Tiden jeg hadde på Høyskolen Kristiania var fantastisk.

Patric Johann Ligner (31)

Head of Programmatic i mediebyrået Starcom

- Hva mener du gjør en student attraktiv i arbeidslivet?

- Studenter som viser en genuin interesse for sitt fagfelt og som kan vise forståelsen av sitt fagfelt i et større helhetlig perspektiv for bedriften. Spesielt interessant er det med studenter som viser evne til å kunne kombinere fagfelt.

- Gjorde du noe spesielt underveis i studiene for å skille deg ut i mengden?

- Du kommer veldig langt ved å ha en genuin interesse for fag, bedriften og stillingen du ønsker.

Ligner har i likhet med Kristina en bachelor i Reklame og merkevarebygging fra Høyskolen Kristiania (nå bachelor i markedsføring og merkevareledelse).

- Hvorfor valgte du nettopp dette studiet?

- Jeg valgte studiet fordi det er en praktisk rettet utdanning med dyktige forelesere. Det var spesielt viktig at det var små klasser, ettersom det gir en helt annen dynamikk mellom foreleser og student.

- Mener du skolevalget bidro til å gjøre deg attraktiv i arbeidslivet?

- Ja, studenter fra Høyskolen Kristiania kommer med en praktisk forståelse ved at de har jobbet gjennom caser og problemstillinger direkte fra næringslivet. Skolen fokuserer på en praktisk rettet utdanning i kombinasjon med gode faglig og teoretisk tilnærming som gir deg en utdanning som vil forberede deg til næringslivet.

Her er skolen som gjør deg attraktiv i morgendagens arbeidsmarked?

Peder Mittet (44)

Administrerende direktør i mediebyrået Starcom

Ettersom Peder Mittet var en av de som var med i ansettelsesprosessen til Patric Johann Ligner, ønsket vi å høre mer om hva han mener skal til for å bli en ettertraktet student.

- Hva mener du/dere gjør en student attraktiv i arbeidsmarkedet?

- Vi er, som ved all rekruttering, opptatt av kombinasjonen mellom faglige kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper. For nyutdannede ser vi litt ekstra på akademiske resultater som sier noe om faglig engasjement og nivå. Samtidig gir vi nesten alltid en caseoppgave for å teste praktiske problemløsningsevner og kommunikasjonsegenskaper.

- På det mer personlige plan ser vi etter en kombinasjon av energi, nysgjerrighet, og at vedkommende er uredd, men samtidig ydmyk. Vi vil ha mennesker som utfordrer oss, og som kan bidra til å utvikle Starcom videre.

- Hva er dine tips til hvordan studietiden kan utnyttes optimalt med tanke på videre karriere?

- Først og fremst vise at man tar arbeidet, det vil si studiene, seriøst og leverer gode resultater. Men også bruke den frie tilværelsen studietiden tross alt er, til å utforske, engasjere seg og finne mer ut av hva du virkelig brenner for.

- Er det noe ekstra du kan gjøre mens du studerer for å skille deg positivt ut i mengden?

- Vise at du er initiativrik ved å involvere deg i ting som utvikler deg som person. Gjerne kunne vise til at du har jobbet ved siden av studiene, for eksempel summer internship el.

- Hvilke feller bør studenter unngå?

- Vi ser etter kandidater som brenner for det de gjør og som har en retning i det de holder på med. Det er naturlig å være usikker på «hva man vil bli når man blir stor», men da er det sannsynligvis bedre å jobbe et par år - fremfor å gå rett på et langt studium du egentlig ikke har noen interesse for.

- Hvilke studier eller kvalifikasjoner anser du som viktige for fremtiden?

- Innenfor markedsføringsfaget er det helt kritisk å tilegne seg innsikt i teknologi. Kreativitet, media og teknologi er tett sammenvevd i moderne markedsføring.

- Hva har valg av studiested å si for ansettelse?

- Vi har ganske god oversikt og vet hvor vi ofte finner flinke studenter innenfor relevante fagdisipliner, men vi er først og fremst på jakt etter ekte talent.

- Vi har samtidig flere hos oss som har sin utdanning fra Høyskolen Kristiania, og som gjør det svært bra i Starcom. Høyskolen Kristiania evner å ikke bare gi studentene et bra akademisk grunnlag, men også å vinkle utdanningene sine mer praktisk.

Her er skolen som gjør deg attraktiv i morgendagens arbeidsmarked