Oppstartsuka er en perfekt anledning til å bli kjent med nye medstudenter ved Høyskolen Kristiania.

Oppstartsuka er en perfekt anledning til å bli kjent med nye medstudenter ved Høyskolen Kristiania.

- Et studiemiljø med ekstremt bra samhold

Derfor bør du velge Høyskolen Kristiania som ditt neste studiested.

Profilbilde

Hvis du skal lykkes med studiene, er trivsel og gode studiekamerater gjerne like viktig som dyktige forelesere og et godt faglig tilbud på skolen.

Et godt studiemiljø gir deg ekstra motivasjon til å møte opp på forelesninger og lesesalen, og vennene og nettverket du skaffer deg i løpet av studietiden, er svært nyttig å ha med seg når du senere skal ut i arbeidslivet.

Men et godt studentmiljø kommer ikke av seg selv. Derfor er de fleste utdanningsinstitusjoner avhengig av gode studentforeninger som legger til rette for et sosialt studieliv, samt aktivt jobber for at elever skal ha det bra underveis i studietiden.

Klikk her for å finne ditt studium på Høyskolen Kristiania

- Ekstremt bra samhold

I sentrum av det unike og levende studiemiljøet på Høyskolen Kristiania finner man Studentunionen (SHK). SHK arrangerer en rekke eventer og aktiviteter hvert studieår, med Karriereuka og oppstartsuka som de store høydepunktene.

- Vi har også flere idrettslag, som fotball, håndball, crossfit og yoga, med treninger hver uke. Vi legger stor vekt på at alt vi arrangerer, skal være lavterskel slik at flest mulig møter opp. Grunnen til at disse er så populære, er det ekstremt bra samholdet innad i studentmiljøet, forteller Eivind Langøigjelten, leder for SHK.

Volleyball er én av mange idrettsaktiviteter Studentunionen ved Høyskolen Kristiania arrangerer.

Fikk venner første kveld

Hvis du har planer om å flytte fra hjemstedet for å studere og er engstelig for at du har få eller ingen bekjente i den nye byen, er Høyskolen Kristiania og SHK det rette stedet.

Langøigjelte får stadig vekk hyggelig tilbakemeldinger fra nye studenter om at medstudentene er åpne for nye mennesker.

- Under oppstartsuken i 2016 var det en helt ny student som kom til meg og sa at han aldri hadde møtt mer morsomme mennesker på samme plass. Han hadde dratt ned på studentpuben uten å kjenne noen som var der fra før, men ble inkludert i samtalen mellom to gutter så fort han satte seg ned.

- De gikk derifra på slutten av kvelden som venner og nå er de på hilser’n i gangene. Jeg mener dette reflekterer selve hjerte i studentmiljøet. Vi pleier å si at vi er en liten skole med et stort hjerte, fortsetter Langøigjelten.

Klikk her for å finne ditt studium på Høyskolen Kristiania

I tillegg til å arrangere eventer og treninger, er Studentunionen ansvarlig for studenpuben Hvelvet i kjelleren på skolen. Hvelvet rommer opptil 300 personer og er åpen fra 17.00 hver torsdag.

Eivind Langøigjelten, leder for Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, studerer til daglig HR og Personalledelse.

- Her kommer studentene for å ta seg en velfortjent pause mellom pensumlesningen. Hvelvet er drevet av studenter og for studenter. Det er alltid mye folk og et fint sted å treffe studenter som går en annen utdanning enn det du selv gjør, sier Langøigjelten.

Godt miljø gir bedre karakterer

Ifølge studentlederen er det å skape et bra studentmiljø grunnsteinen og formålet med arrangementene og aktivitetene.

- Vi opplever at når det er et godt sosialt miljø i klassene, vil folk møte opp i forelesning. Dette fører til at studentene generelt opprettholder høye karakterer, sier Langøigjelten.

Han oppfordrer alle studenter til å ta et verv i Studentunionen.

- Et frivillig verv i Studentunionen eller en linjeforening gir deg praksiskunnskap som det er vanskelig å tilegne seg gjennom kun forelesning. Praktisk erfaring er noe vi vet arbeidsgivere setter høyt. Jeg går selv HR og Personalledelse, og gjennom ledervervet har jeg tilegnet meg mye kunnskap og sett disse i sammenheng med det jeg lærer i forelesning. Dette gir deg en bedre forståelse av det du lærer, og det gjør det enklere å skjønne hvordan ting faktisk fungerer i praksis.

Her er skolen som gjør deg attraktiv i morgendagens arbeidsmarked

Høyskolen Kristiania er ikke bare kjent for sitt gode studiemiljø, men også for drivende dyktige forelesere som er eksperter på sine fagfelt. Høyskolen har små klasser for at hver enkelt student skal bli sett av foreleserne.

Høyskolen Kristiania er en aktør som tør å være annerledes og kreativ. Skolen konsentrerer seg ikke bare om pensumslitteratur og forskning, men også om samfunnet og arbeidslivet du etter hvert skal ut i.

Klikk her for å finne ditt studium